Hoạt động từ thiện

Công ty Song Nhật ghé thăm Làng trẻ em SOS Gò Vấp tháng 6 / 2017