Triển lãm 2018

Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ & Thiết bị Điện Vietnam ETE 2018
Hội chợ triển lãm Quốc tế lần thứ 8 Công nghệ, Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng & Năng lượng Xanh – Enertec Expo 2018