Dịch vụ

Lắp đặt tủ điện

Dịch vụ sửa chữa

Dịch vụ kiểm tra ABB MACHsense-P cho động cơ

Lắp đặt phụ kiện cho motor ( Lắp PTC, Space heater, Encorder, Thắng….)

Quấn dây động cơ

Training kỹ thuật, bảo trì động cơ cho bộ phận kỹ thuật, kỹ sư tại nhà máy