Hoạt động

THỂ THAO

Trong nhịp sống hiện đại, luyện tập thể dục thể thao (TDTT) được xem là phương pháp giúp giữ gìn sức khỏe tốt. Đồng thời, được sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty nên phong trào văn hóa, TDTT tại Song Nhật ngày càng phát triển…
DU LỊCH

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Song Nhật đã tạo mọi điều kiện cho CB-NV yên tâm, gắn bó lâu dài, chính vì vậy chính sách đãi ngộ – phúc lợi lao động luôn được Song Nhật xem trọng và liên tục hoàn thiện….

 

SỰ KIỆN

Tại SONG NHẬT, khách hàng sẽ có dịp hợp tác với một đội ngũ chuyên nghiệp và sáng tạo, sẵn sàng cống hiến hết mình cho mỗi đơn hàng / dự án.
TÀI TRỢ – TỪ THIỆN

Luôn quan tâm đến xã hội, tài trợ cho sinh viên nghèo, người gặp bất hạnh là một phần trong sứ mệnh của công ty.