Lắp đặt PTC; Space Heater

Lắp đặt PTC ngoài giàn khoan Hải Thạch.

Một số hình ảnh lắp đặt space heater 
  Tags:
motor ABB động cơ ABB động cơ điện motor điện motor rung động cơ rung động cơ giảm tốc dong co giam toc ABB động cơ giảm tốc TBB động cơ motor hộp số động cơ hộp số NEMA động cơ IEC động cơ chống cháy nổ explosion proff motor gear motor gearbox động cơ tiết kiệm năng lượng động cơ hiệu suất cao