Động cơ ABB kết hợp giảm tốc TBB-EED

Công suất 0.25 – 160 kW
Frame size IEC 71 – 225
Số cực 2 – 4
Điện áp 220 – 380 V
Tần số 50 – 60 Hz
Cấp độ làm kín IP55/IP56
Cấp độ làm mát IC411, IC416
Vỏ Gang
Tỉ số truyền Theo catalogue

Bấm để xem catalogue và bản vẽ

Chiết khấu giảm giá

Mô tả

Động cơ kết hợp giảm tốc
ABB-TBB         ABB-TBB

Động cơ giảm tốc loại R:

XDR
XDR
XDR

 • Tags:dong co giam toc ABB-TBB động cơ giảm tốc ABB-TBB hộp số TBB TBB gearbox hop so TBB ABB-TBB geared motor TBB-EDD hop giam toc ABB-TBB giam toc ABB-TBB hop so TBB loai R hop so TBB loai K hop so TBB loai F hop so TBB loai S

  Động cơ giảm tốc loại R là loại động cơ giảm tốc loại đồng trục 2-3 cấp bánh răng.

 • Công suất: 0.12-160 kW
 • Tỉ số truyền: 1.44-27 000
 • Kiểu lắp: Chân đế, mặt bích, kết hợp

Động cơ giảm tốc loại F:
XDF

 • Động cơ giảm tốc loại F là loại động cơ giảm tốc loại trục song song.
 • Công suất: 0.12-200 kW
 • Tỉ số truyền: 1.44-29 211
 • Kiểu lắp: Trục rỗng, chân đế, mặt bích, kết hợp…

Động cơ giảm tốc loại K:
XDK

XDKA

 • Động cơ giảm tốc loại K là loại động cơ giảm tốc loại trục vuông góc – bánh răng côn.
 • Công suất: 0.12-200 kW
 • Tỉ số truyền: 1.44-17 679
 • Kiểu lắp: Trục rỗng, chân đế, mặt bích, kết hợp…

Động cơ giảm tốc loại S:
XDS

 • Động cơ giảm tốc loại S là loại động cơ giảm tốc loại trục vuông góc – bánh vít, trục vít.
 • Công suất: 0.12-22 kW
 • Tỉ số truyền: 7.56-25 987
 • Kiểu lắp: Trục rỗng, chân đế, mặt bích, kết hợp…

 

TTB-EED Geared motors: Bấm để xem
 XDR HELICAL GEARED MOTOR
  RF  RX RXF     
XDR37-AM71 XDRF37-AM71        
XDR37-AM80 XDRF37-AM80        
XDR37-AM90 XDRF37-AM90        
XDR47-AM71 XDRF47-AM71        
XDR47-AM80 XDRF47-AM80        
XDR47-AM90 XDRF47-AM90        
XDR47-AM100 XDRF47-AM100        
XDR47-AM112 XDRF47-AM112        
XDR57-AM71 XDRF57-AM71        
XDR57-AM80 XDRF57-AM80        
XDR57-AM90 XDRF57-AM90        
XDR57-AM100 XDRF57-AM100        
XDR57-AM112 XDRF57-AM112        
XDR67-AM71 XDRF67-AM71        
XDR67-AM80 XDRF67-AM80        
XDR67-AM90 XDRF67-AM90        
XDR67-AM100 XDRF67-AM100        
XDR67-AM112 XDRF67-AM112        
XDR77-AM71 XDRF77-AM71        
XDR77-AM80 XDRF77-AM80        
XDR77-AM90 XDRF77-AM90        
XDR77-AM100 XDRF77-AM100        
XDR77-AM112 XDRF77-AM112        
XDR77-AM132 XDRF77-AM132        
XDR87-AM80 XDRF87-AM80        
XDR87-AM90 XDRF87-AM90        
XDR87-AM100 XDRF87-AM100        
XDR87-AM112 XDRF87-AM112        
XDR87-AM132 XDRF87-AM132        
XDR87-AM160 XDRF87-AM160        
XDR87-AM180 XDRF87-AM180        
XDR97-AM100 XDRF97-AM100        
XDR97-AM112 XDRF97-AM112        
XDR97-AM132 XDRF97-AM132        
XDR97-AM160 XDRF97-AM160        
XDR97-AM180 XDRF97-AM180        
XDR97-AM200 XDRF97-AM200        
XDR97-AM225 XDRF97-AM225        
XDR107-AM100 XDRF107-AM100        
XDR107-AM112 XDRF107-AM112        
XDR107-AM132 XDRF107-AM132        
XDR107-AM160 XDRF107-AM160        
XDR107-AM180 XDRF107-AM180        
XDR107-AM200 XDRF107-AM200        
XDR107-AM225 XDRF107-AM225        
XDR137-AM132 XDRF137-AM132        
XDR137-AM160 XDRF137-AM160        
XDR137-AM180 XDRF137-AM180        
XDR137-AM200 XDRF137-AM200        
XDR137-AM225 XDRF137-AM225        
XDR147-AM132 XDRF147-AM132        
XDR147-AM160 XDRF147-AM160        
XDR147-AM180 XDRF147-AM180        
XDR147-AM200 XDRF147-AM200        
XDR147-AM225 XDRF147-AM225        
XDR147-AM250 XDRF147-AM250        
XDR147-AM280 XDRF147-AM280        
XDR167-AM160 XDRF167-AM160        
XDR167-AM180 XDRF167-AM180        
XDR167-AM200 XDRF167-AM200        
XDR167-AM225 XDRF167-AM225        
XDR167-AM250 XDRF167-AM250        
XDR167-AM280 XDRF167-AM280        
 XDK HELICAL- BEVEL GEARED MOTOR
   KA  KA – Shrinkdisc XDKF XDKAF KAF – Shrinkdisc
XDK37-AM71 XDKA37-AM71 XDKA37-AM71+SD  XDKF37-AM71  XDKAF37-AM71   XDKAF37-AM71+SD
XDK37-AM80 XDKA37-AM80 XDKA37-AM80+SD  XDKF37-AM80  XDKAF37-AM80   XDKAF37-AM80+SD
XDK37-AM90 XDKA37-AM90 XDKA37-AM90+SD  XDKF37-AM90  XDKAF37-AM90   XDKAF37-AM90+SD
XDK47-AM71 XDKA47-AM71 XDKA47-AM71+SD  XDKF47-AM71  XDKAF47-AM71  XDKAF47-AM71+SD
XDK47-AM80 XDKA47-AM80 XDKA47-AM80+SD  XDKF47-AM80  XDKAF47-AM80  XDKAF47-AM80+SD
XDK47-AM90 XDKA47-AM90 XDKA47-AM90+SD  XDKF47-AM90  XDKAF47-AM90  XDKAF47-AM90+SD
XDK47-AM100 XDKA47-AM100 XDKA47-AM100+SD  XDKF47-AM100  XDKAF47-AM100  XDKAF47-AM100+SD
XDK47-AM112 XDKA47-AM112 XDKA47-AM112+SD  XDKF47-AM112  XDKAF47-AM112  XDKAF47-AM112+SD
XDK57-AM71 XDKA57-AM71 XDKA57-AM71+SD  XDKF57-AM71  XDKAF57-AM71  
XDK57-AM80 XDKA57-AM80 XDKA57-AM80+SD  XDKF57-AM80  XDKAF57-AM80  
XDK57-AM90 XDKA57-AM90 XDKA57-AM90+SD  XDKF57-AM90  XDKAF57-AM90  
XDK57-AM100 XDKA57-AM100 XDKA57-AM100+SD  XDKF57-AM100  XDKAF57-AM100  
XDK57-AM112 XDKA57-AM112 XDKA57-AM112+SD  XDKF57-AM112  XDKAF57-AM112  
XDK67-AM71 XDKA67-AM71 XDKA67-AM71+SD  XDKF67-AM71  XDKAF67-AM71  
XDK67-AM80 XDKA67-AM80 XDKA67-AM80+SD  XDKF67-AM80  XDKAF67-AM80  
XDK67-AM90 XDKA67-AM90 XDKA67-AM90+SD  XDKF67-AM90  XDKAF67-AM90  
XDK67-AM100 XDKA67-AM100 XDKA67-AM100+SD  XDKF67-AM100  XDKAF67-AM100  
XDK67-AM112 XDKA67-AM112 XDKA67-AM112+SD  XDKF67-AM112  XDKAF67-AM112  
XDK77-AM71 XDKA77-AM71 XDKA77-AM71+SD  XDKF77-AM71  XDKAF77-AM71  
XDK77-AM80 XDKA77-AM80 XDKA77-AM80+SD  XDKF77-AM80  XDKAF77-AM80  
XDK77-AM90 XDKA77-AM90 XDKA77-AM90+SD  XDKF77-AM90  XDKAF77-AM90  
XDK77-AM100 XDKA77-AM100 XDKA77-AM100+SD  XDKF77-AM100  XDKAF77-AM100  
XDK77-AM112 XDKA77-AM112 XDKA77-AM112+SD  XDKF77-AM112  XDKAF77-AM112  
XDK77-AM132 XDKA77-AM132 XDKA77-AM132+SD  XDKF77-AM132  XDKAF77-AM132  
XDK87-AM80 XDKA87-AM80 XDKA87-AM80+SD  XDKF87-AM80  XDKAF87-AM80  
XDK87-AM90 XDKA87-AM90 XDKA87-AM90+SD  XDKF87-AM90  XDKAF87-AM90  
XDK87-AM100 XDKA87-AM100 XDKA87-AM100+SD  XDKF87-AM100  XDKAF87-AM100  
XDK87-AM112 XDKA87-AM112 XDKA87-AM112+SD  XDKF87-AM112  XDKAF87-AM112  
XDK87-AM132 XDKA87-AM132 XDKA87-AM132+SD  XDKF87-AM132  XDKAF87-AM132  
XDK87-AM160 XDKA87-AM160 XDKA87-AM160+SD  XDKF87-AM160  XDKAF87-AM160  
XDK87-AM180 XDKA87-AM180 XDKA87-AM180+SD  XDKF87-AM180  XDKAF87-AM180  
XDK97-AM100 XDKA97-AM100 XDKA97-AM100+SD  XDKF97-AM100  XDKAF97-AM100  
XDK97-AM112 XDKA97-AM112 XDKA97-AM112+SD  XDKF97-AM112  XDKAF97-AM112  
XDK97-AM132 XDKA97-AM132 XDKA97-AM132+SD  XDKF97-AM132  XDKAF97-AM132  
XDK97-AM160 XDKA97-AM160 XDKA97-AM160+SD  XDKF97-AM160  XDKAF97-AM160  
XDK97-AM180 XDKA97-AM180 XDKA97-AM180+SD  XDKF97-AM180  XDKAF97-AM180  
XDK97-AM200 XDKA97-AM200 XDKA97-AM200+SD  XDKF97-AM200  XDKAF97-AM200  
XDK97-AM225 XDKA97-AM225 XDKA97-AM225+SD  XDKF97-AM225  XDKAF97-AM225  
XDK107-AM100 XDKA107-AM100 XDKA107-AM100+SD    XDKAF107-AM100  
XDK107-AM112 XDKA107-AM112 XDKA107-AM112+SD    XDKAF107-AM112  
XDK107-AM132 XDKA107-AM132 XDKA107-AM132+SD    XDKAF107-AM132  
XDK107-AM160 XDKA107-AM160 XDKA107-AM160+SD    XDKAF107-AM160  
XDK107-AM180 XDKA107-AM180 XDKA107-AM180+SD    XDKAF107-AM180  
XDK107-AM200 XDKA107-AM200 XDKA107-AM200+SD    XDKAF107-AM200  
XDK107-AM225 XDKA107-AM225 XDKA107-AM225+SD    XDKAF107-AM225  
XDK127-AM132 XDKA127-AM132 XDKA127-AM132+SD    XDKAF127-AM132  
XDK127-AM160 XDKA127-AM160 XDKA127-AM160+SD    XDKAF127-AM160  
XDK127-AM180 XDKA127-AM180 XDKA127-AM180+SD    XDKAF127-AM180  
XDK127-AM200 XDKA127-AM200 XDKA127-AM200+SD    XDKAF127-AM200  
XDK127-AM225 XDKA127-AM225 XDKA127-AM225+SD    XDKAF127-AM225  
XDK127-AM250 XDKA127-AM250 XDKA127-AM250+SD    XDKAF127-AM250  
XDK127-AM280 XDKA127-AM280 XDKA127-AM280+SD    XDKAF127-AM280  
XDK157-AM160 XDKA157-AM160 XDKA157-AM160+SD      
XDK157-AM180 XDKA157-AM180 XDKA157-AM180+SD      
XDK157-AM200 XDKA157-AM200 XDKA157-AM200+SD      
XDK157-AM225 XDKA157-AM225 XDKA157-AM225+SD      
XDK157-AM250 XDKA157-AM250 XDKA157-AM250+SD      
XDK157-AM280 XDKA157-AM280 XDKA157-AM280+SD      
XDK167-AM160          
XDK167-AM180          
XDK167-AM200          
XDK167-AM225          
XDK167-AM250          
XDK167-AM280          
XDK187-AM160          
XDK187-AM180          
XDK187-AM200          
XDK187-AM225          
XDK187-AM250          
XDK187-AM280          
 XDF PARALLEL SHAFT- HELICAL GEARED MOTOR
 F FA FA – Shrinkdisc  FF FAF FAF-Shrinkdisc
XDF37-AM71 XDFA37-AM71 XDFA37-AM71+SD XDFF37-AM71 XDFAF37-AM71 XDFAF37-AM71+SD
XDF37-AM80 XDFA37-AM80 XDFA37-AM80+SD XDFF37-AM80 XDFAF37-AM80 XDFAF37-AM80+SD
XDF37-AM90 XDFA37-AM90 XDFA37-AM90+SD XDFF37-AM90 XDFAF37-AM90 XDFAF37-AM90+SD
XDF47-AM71 XDFA47-AM71 XDFA47-AM71+SD XDFF47-AM71 XDFAF47-AM71 XDFAF47-AM71+SD
XDF47-AM80 XDFA47-AM80 XDFA47-AM80+SD XDFF47-AM80 XDFAF47-AM80 XDFAF47-AM80+SD
XDF47-AM90 XDFA47-AM90 XDFA47-AM90+SD XDFF47-AM90 XDFAF47-AM90 XDFAF47-AM90+SD
XDF57-AM71 XDFA57-AM71 XDFA57-AM71+SD XDFF57-AM71 XDFAF57-AM71 XDFAF57-AM71+SD
XDF57-AM80 XDFA57-AM80 XDFA57-AM80+SD XDFF57-AM80 XDFAF57-AM80 XDFAF57-AM80+SD
XDF57-AM90 XDFA57-AM90 XDFA57-AM90+SD XDFF57-AM90 XDFAF57-AM90 XDFAF57-AM90+SD
XDF57-AM100 XDFA57-AM100 XDFA57-AM100+SD XDFF57-AM100 XDFAF57-AM100 XDFAF57-AM100+SD
XDF57-AM112 XDFA57-AM112 XDFA57-AM112+SD XDFF57-AM112 XDFAF57-AM112 XDFAF57-AM112+SD
XDF67-AM71 XDFA67-AM71 XDFA67-AM71+SD XDFF67-AM71 XDFAF67-AM71 XDFAF67-AM71+SD
XDF67-AM80 XDFA67-AM80 XDFA67-AM80+SD XDFF67-AM80 XDFAF67-AM80 XDFAF67-AM80+SD
XDF67-AM90 XDFA67-AM90 XDFA67-AM90+SD XDFF67-AM90 XDFAF67-AM90 XDFAF67-AM90+SD
XDF67-AM100 XDFA67-AM100 XDFA67-AM100+SD XDFF67-AM100 XDFAF67-AM100 XDFAF67-AM100+SD
XDF67-AM112 XDFA67-AM112 XDFA67-AM112+SD XDFF67-AM112 XDFAF67-AM112 XDFAF67-AM112+SD
XDF77-AM71 XDFA77-AM71 XDFA77-AM71+SD XDFF77-AM71 XDFAF77-AM71 XDFAF77-AM71+SD
XDF77-AM80 XDFA77-AM80 XDFA77-AM80+SD XDFF77-AM80 XDFAF77-AM80 XDFAF77-AM80+SD
XDF77-AM90 XDFA77-AM90 XDFA77-AM90+SD XDFF77-AM90 XDFAF77-AM90 XDFAF77-AM90+SD
XDF77-AM100 XDFA77-AM100 XDFA77-AM100+SD XDFF77-AM100 XDFAF77-AM100 XDFAF77-AM100+SD
XDF77-AM112 XDFA77-AM112 XDFA77-AM112+SD XDFF77-AM112 XDFAF77-AM112 XDFAF77-AM112+SD
XDF77-AM132 XDFA77-AM132 XDFA77-AM132+SD XDFF77-AM132 XDFAF77-AM132 XDFAF77-AM132+SD
XDF87-AM80 XDFA87-AM80 XDFA87-AM80+SD XDFF87-AM80 XDFAF87-AM80 XDFAF87-AM80+SD
XDF87-AM90 XDFA87-AM90 XDFA87-AM90+SD XDFF87-AM90 XDFAF87-AM90 XDFAF87-AM90+SD
XDF87-AM100 XDFA87-AM100 XDFA87-AM100+SD XDFF87-AM100 XDFAF87-AM100 XDFAF87-AM100+SD
XDF87-AM112 XDFA87-AM112 XDFA87-AM112+SD XDFF87-AM112 XDFAF87-AM112 XDFAF87-AM112+SD
XDF87-AM132 XDFA87-AM132 XDFA87-AM132+SD XDFF87-AM132 XDFAF87-AM132 XDFAF87-AM132+SD
XDF87-AM160 XDFA87-AM160 XDFA87-AM160+SD XDFF87-AM160 XDFAF87-AM160 XDFAF87-AM160+SD
XDF87-AM180 XDFA87-AM180 XDFA87-AM180+SD XDFF87-AM180 XDFAF87-AM180 XDFAF87-AM180+SD
XDF97-AM100 XDFA97-AM100 XDFA97-AM100+SD XDFF97-AM100 XDFAF97-AM100 XDFAF97-AM100+SD
XDF97-AM112 XDFA97-AM112 XDFA97-AM112+SD XDFF97-AM112 XDFAF97-AM112 XDFAF97-AM112+SD
XDF97-AM132 XDFA97-AM132 XDFA97-AM132+SD XDFF97-AM132 XDFAF97-AM132 XDFAF97-AM132+SD
XDF97-AM160 XDFA97-AM160 XDFA97-AM160+SD XDFF97-AM160 XDFAF97-AM160 XDFAF97-AM160+SD
XDF97-AM180 XDFA97-AM180 XDFA97-AM180+SD XDFF97-AM180 XDFAF97-AM180 XDFAF97-AM180+SD
XDF97-AM200 XDFA97-AM200 XDFA97-AM200+SD XDFF97-AM200 XDFAF97-AM200 XDFAF97-AM200+SD
XDF97-AM225 XDFA97-AM225 XDFA97-AM225+SD XDFF97-AM225 XDFAF97-AM225 XDFAF97-AM225+SD
XDF107-AM100 XDFA107-AM100 XDFA107-AM100+SD XDFF107-AM100 XDFAF107-AM100 XDFAF107-AM100+SD
XDF107-AM112 XDFA107-AM112 XDFA107-AM112+SD XDFF107-AM112 XDFAF107-AM112 XDFAF107-AM112+SD
XDF107-AM132 XDFA107-AM132 XDFA107-AM132+SD XDFF107-AM132 XDFAF107-AM132 XDFAF107-AM132+SD
XDF107-AM160 XDFA107-AM160 XDFA107-AM160+SD XDFF107-AM160 XDFAF107-AM160 XDFAF107-AM160+SD
XDF107-AM180 XDFA107-AM180 XDFA107-AM180+SD XDFF107-AM180 XDFAF107-AM180 XDFAF107-AM180+SD
XDF107-AM200 XDFA107-AM200 XDFA107-AM200+SD XDFF107-AM200 XDFAF107-AM200 XDFAF107-AM200+SD
XDF107-AM225 XDFA107-AM225 XDFA107-AM225+SD XDFF107-AM225 XDFAF107-AM225 XDFAF107-AM225+SD
XDF127-AM132 XDFA127-AM132 XDFA127-AM132+SD XDFF127-AM132 XDFAF127-AM132 XDFAF127-AM132+SD
XDF127-AM160 XDFA127-AM160 XDFA127-AM160+SD XDFF127-AM160 XDFAF127-AM160 XDFAF127-AM160+SD
XDF127-AM180 XDFA127-AM180 XDFA127-AM180+SD XDFF127-AM180 XDFAF127-AM180 XDFAF127-AM180+SD
XDF127-AM200 XDFA127-AM200 XDFA127-AM200+SD XDFF127-AM200 XDFAF127-AM200 XDFAF127-AM200+SD
XDF127-AM225 XDFA127-AM225 XDFA127-AM225+SD XDFF127-AM225 XDFAF127-AM225 XDFAF127-AM225+SD
XDF127-AM250 XDFA127-AM250 XDFA127-AM250+SD XDFF127-AM250 XDFAF127-AM250 XDFAF127-AM250+SD
XDF127-AM280 XDFA127-AM280 XDFA127-AM280+SD XDFF127-AM280 XDFAF127-AM280 XDFAF127-AM280+SD
XDF157-AM160 XDFA157-AM160 XDFA157-AM160+SD XDFF157-AM160 XDFAF157-AM160 XDFAF157-AM160+SD
XDF157-AM180 XDFA157-AM180 XDFA157-AM180+SD XDFF157-AM180 XDFAF157-AM180 XDFAF157-AM180+SD
XDF157-AM200 XDFA157-AM200 XDFA157-AM200+SD XDFF157-AM200 XDFAF157-AM200 XDFAF157-AM200+SD
XDF157-AM225 XDFA157-AM225 XDFA157-AM225+SD XDFF157-AM225 XDFAF157-AM225 XDFAF157-AM225+SD
XDF157-AM250 XDFA157-AM250 XDFA157-AM250+SD XDFF157-AM250 XDFAF157-AM250 XDFAF157-AM250+SD
XDF157-AM280 XDFA157-AM280 XDFA157-AM280+SD XDFF157-AM280 XDFAF157-AM280 XDFAF157-AM280+SD
XDS HELICAL – WORM GEARED MOTOR
 S  SA  SF  SAF    
XDS37-AM71 XDSA37-AM71        
XDS37-AM80 XDSA37-AM80        
XDS37-AM90 XDSA37-AM90        
XDS47-AM71 XDSA47-AM71        
XDS47-AM80 XDSA47-AM80        
XDS47-AM90 XDSA47-AM90        
XDS47-AM100 XDSA47-AM100        
XDS47-AM112 XDSA47-AM112        
XDS57-AM71 XDSA57-AM71        
XDS57-AM80 XDSA57-AM80        
XDS57-AM90 XDSA57-AM90        
XDS57-AM100 XDSA57-AM100        
XDS57-AM112 XDSA57-AM112        
XDS67-AM71 XDSA67-AM71        
XDS67-AM80 XDSA67-AM80        
XDS67-AM90 XDSA67-AM90        
XDS67-AM100 XDSA67-AM100        
XDS67-AM112 XDSA67-AM112        
XDS77-AM71 XDSA77-AM71        
XDS77-AM80 XDSA77-AM80        
XDS77-AM90 XDSA77-AM90        
XDS77-AM100 XDSA77-AM100        
XDS77-AM112 XDSA77-AM112        
XDS77-AM132 XDSA77-AM132        
XDS87-AM80 XDSA87-AM80        
XDS87-AM90 XDSA87-AM90        
XDS87-AM100 XDSA87-AM100        
XDS87-AM112 XDSA87-AM112        
XDS87-AM132 XDSA87-AM132        
XDS87-AM160 XDSA87-AM160        
XDS87-AM180 XDSA87-AM180        
XDS97-AM100 XDSA97-AM100        
XDS97-AM112 XDSA97-AM112        
XDS97-AM132 XDSA97-AM132        
XDS97-AM160 XDSA97-AM160        
XDS97-AM180 XDSA97-AM180        
XDS97-AM200 XDSA97-AM200        
XDS97-AM225 XDSA97-AM225