Tài liệu

Khái quát và phân loại Động cơ điện

KHÁI QUÁT VÀ PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỘNG CƠ ĐIỆN LÀ GÌ? Động cơ điện (motuer, motor, motor điện…) là một loại máy điện chuyển đổi điện năng thành cơ năng dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. PHÂN LOẠI ĐỘNG...