Motor ABB

MOTOR – ĐỘNG CƠ ĐIỆN ABB

SONG NHẬT là Đại lý Uỷ quyền của motor ABB tại Việt Nam.

Hiện tại SONG NHẬT đang stock dòng motor tiêu chuẩn nhập trực tiếp từ nhà máy ABB-Shanghai, hiệu suất IE2, công suất từ 0.37kW – 132kW với số lượng lớn.

Động cơ điện ABB có hơn 100 năm kinh nghiệm, ABB cho thành lập rộng rãi dải động cơ điện đứng đầu thế giới.

Động cơ điện ABB đa dạng về chất liệu từ Vỏ gang, vỏ Nhôm, Vỏ Thép. Hệ thống nhà máy sản xuất Động cơ điện ABB đặt tại đa dạng nơi trên thế giới như Phần Lan, Thụy Sỹ, Đức, Trung Quốc,…

 

IE2 GENERAL PERFORMANCE CAST IRON MOTORS 2 POLES

Xem chi tiết

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.37kW M2BAX 71 MA 2 3GBA 071 310-C
0.37kW M2BAX 71 MA 2 3GBA 071 310-C
0.37kW M2BAX 71 MA 2 3GBA 071 310-CCN
0.37kW M2BAX 71 MA 2 3GBA 071 310-CCN
0.55kW M2BAX 71 MB 2 3GBA 071 320-C
0.55kW M2BAX 71 MB 2 3GBA 071 320-C
0.55kW M2BAX 71 MB 2 3GBA 071 320-CCN
0.55kW M2BAX 71 MB 2 3GBA 071 320-CCN
0.75kW M2BA 80 MB 2 3GBA 081 212-B
0.75kW M2BA 80 MB 2 3GBA 081 212-B
0.75kW M2BA 80 MB 2 3GBA 081 212-B
0.75kW M2BA 80 MB 2 3GBA 081 212-B
0.75kW M2BAX 80 MA 2 3GBA 081 310-C
0.75kW M2BAX 80 MA 2 3GBA 081 310-C
1.1kW M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-B
1.1kW M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-B
1.1kW M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-B
1.1kW M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-B
1.1kW M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-B
1.1kW M2BAX 80 MB 2 3GBA 081 320-C
1.1kW M2BAX 80 MB 2 3GBA 081 320-C
1.5kW M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-B
1.5kW M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-B
1.5kW M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-B
1.5kW M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-B
1.5kW M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-B
1.5kW M2BAX 90 SA 2 3GBA 091 110-C
1.5kW M2BAX 90 SA 2 3GBA 091 110-C
2.2kW M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-B
2.2kW M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-B
2.2kW M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-B
2.2kW M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-B
2.2kW M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-B
2.2kW M2BAX 90 LA 2 3GBA 091 510-C
2.2kW M2BAX 90 LA 2 3GBA 091 510-C
3kW M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-B
3kW M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-B
3kW M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-B
3kW M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-B
3kW M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-B
3kW M2BAX 100 LA 2 3GBA 101 510-C
3kW M2BAX 100 LA 2 3GBA 101 510-C
4kW M2BA 112 MB 2 3GBA 111 212-B
4kW M2BA 112 MB 2 3GBA 111 212-B
4kW M2BA 112 MB 2 3GBA 111 212-B
4kW M2BA 112 MB 2 3GBA 111 212-B
4kW M2BA 112 MB 2 3GBA 111 212-B
4kW M2BAX 112 MA 2 3GBA 111 310-C
4kW M2BAX 112 MA 2 3GBA 111 310-C
5.5kW M2BA 132 SMB 2 3GBA 131 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 2 3GBA 131 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 2 3GBA 131 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 2 3GBA 131 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 2 3GBA 131 212-B
5.5kW M2BAX 132 SA 2 3GBA 131 110-C
5.5kW M2BAX 132 SA 2 3GBA 131 110-C
7.5kW M2BA 132 SMC 2 3GBA 131 214-B
7.5kW M2BA 132 SMC 2 3GBA 131 214-B
7.5kW M2BA 132 SMC 2 3GBA 131 214-B
7.5kW M2BA 132 SMC 2 3GBA 131 214-B
7.5kW M2BA 132 SMC 2 3GBA 131 214-B
7.5kW M2BAX 132 SB 2 3GBA 131 120-C
7.5kW M2BAX 132 SB 2 3GBA 131 120-C
11kW M2BA 160 MLA 2 3GBA 161 044-G
11kW M2BA 160 MLA 2 3GBA 161 044-G
11kW M2BAX 160 MLA 2 3GBA 161 410-C
11kW M2BAX 160 MLA 2 3GBA 161 410-C
15kW M2BA 160 MLB 2 3GBA 161 045-G
15kW M2BA 160 MLB 2 3GBA 161 045-G
15kW M2BAX 160 MLB 2 3GBA 161 420-C
15kW M2BAX 160 MLB 2 3GBA 161 420-C
18.5kW M2BA 160 MLC 2 3GBA 161 046-G
18.5kW M2BA 160 MLC 2 3GBA 161 046-G
18.5kW M2BAX 160 MLC 2 3GBA 161 430-C
18.5kW M2BAX 160 MLC 2 3GBA 161 430-C
22kW M2BA 180 MLA 2 3GBA 181 042-G
22kW M2BA 180 MLA 2 3GBA 181 042-G
22kW M2BAX 180 MLA 2 3GBA 181 410-C
22kW M2BAX 180 MLA 2 3GBA 181 410-C
30kW M2BA 200 MLA 2 3GBA 201 043-G
30kW M2BA 200 MLA 2 3GBA 201 043-G
30kW M2BAX 200 MLA 2 3GBA 201 410-C
30kW M2BAX 200 MLA 2 3GBA 201 410-C
37kW M2BA 200 MLB 2 3GBA 201 044-G
37kW M2BA 200 MLB 2 3GBA 201 044-G
37kW M2BAX 200 MLB 2 3GBA 201 420-C
37kW M2BAX 200 MLB 2 3GBA 201 420-C
45kW M2BA 225 SMA 2 3GBA 221 042-G
45kW M2BA 225 SMA 2 3GBA 221 042-G
45kW M2BAX 225 SMA 2 3GBA 221 210-C
45kW M2BAX 225 SMA 2 3GBA 221 210-C
55kW M2BA 250 SMA 2 3GBA 251 042-G
55kW M2BA 250 SMA 2 3GBA 251 042-G
55kW M2BAX 250 SMA 2 3GBA 251 210-C
55kW M2BAX 250 SMA 2 3GBA 251 210-C
75kW M2BA 280 SA 2 3GBA 281 110-L
90kW M2BA 280 SMB 2 3GBA 281 220-L
90kW M2BAX 280 SMB 2 3GBA 281 220-C
110kW M2BA 280 SMC 2 3GBA 281 230-L
110kW M2BA 315 SMA 2 3GBA 311 210-L
110kW M2BAX 315 SMA 2 3GBA 311 210-C
132kW M2BA 315 SMB 2 3GBA 311 220-L
132kW M2BAX 315 SMB 2 3GBA 311 220-C
160kW M2BA 315 SMC 2 3GBA 311 230-L
160kW M2BAX 315 SMC 2 3GBA 311 230-C
200kW M2BA 315 MLA 2 3GBA 311 410-L
200kW M2BAX 315 MLA 2 3GBA 311 410-C
250kW M2BA 355 SMA 2 3GBA 351 210-L
250kW M2BAX 355 SMA 2 3GBA 351 210-C
315kW M2BA 355 SMB 2 3GBA 351 220-L
315kW M2BAX 355 SMB 2 3GBA 351 220-C
355kW M2BA 355 SMC 2 3GBA 351 230-L
355kW M2BAX 355 SMC 2 3GBA 351 230-C

Download catalogue ABB motor

 

 

GENERAL PERFORMANCE CAST IRON MOTORS 4 POLES

Xem chi tiết

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.25kW M2BA 71 MA 4 3GBA 072 211-B
0.37kW M2BA 71 MB 4 3GBA 072 212-B
0.55kW M2BA 80 MA 4 3GBA 082 211-B
0.75kW M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-B
0.75kW M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-B
0.75kW M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-B
0.75kW M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-B
0.75kW M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-B
0.75kW M2BAX 80 MB 4 3GBA 082 320-C
0.75kW M2BAX 80 MB 4 3GBA 082 320-C
1.1kW M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-B
1.1kW M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-B
1.1kW M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-B
1.1kW M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-B
1.1kW M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-B
1.1kW M2BAX 90 SA 4 3GBA 092 110-C
1.1kW M2BAX 90 SA 4 3GBA 092 110-C
1.5kW M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-B
1.5kW M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-B
1.5kW M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-B
1.5kW M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-B
1.5kW M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-B
1.5kW M2BAX 90 LA 4 3GBA 092 510-C
1.5kW M2BAX 90 LA 4 3GBA 092 510-C
2.2kW M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-B
2.2kW M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-B
2.2kW M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-B
2.2kW M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-B
2.2kW M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-B
2.2kW M2BAX 100 LA 4 3GBA 102 510-C
2.2kW M2BAX 100 LA 4 3GBA 102 510-C
3kW M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-B
3kW M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-B
3kW M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-B
3kW M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-B
3kW M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-B
3kW M2BAX 100 LB 4 3GBA 102 520-C
3kW M2BAX 100 LB 4 3GBA 102 520-C
4kW M2BA 112 MB 4 3GBA 112 212-B
4kW M2BA 112 MB 4 3GBA 112 212-B
4kW M2BA 112 MB 4 3GBA 112 212-B
4kW M2BA 112 MB 4 3GBA 112 212-B
4kW M2BA 112 MB 4 3GBA 112 212-B
4kW M2BAX 112 MA 4 3GBA 112 310-C
4kW M2BAX 112 MA 4 3GBA 112 310-C
5.5kW M2BA 132 SMB 4 3GBA 132 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 4 3GBA 132 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 4 3GBA 132 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 4 3GBA 132 212-B
5.5kW M2BA 132 SMB 4 3GBA 132 212-B
5.5kW M2BAX 132 SA 4 3GBA 132 110-C
5.5kW M2BAX 132 SA 4 3GBA 132 110-C
7.5kW M2BA 132 SMC 4 3GBA 132 213-B
7.5kW M2BA 132 SMC 4 3GBA 132 213-B
7.5kW M2BA 132 SMC 4 3GBA 132 213-B
7.5kW M2BA 132 SMC 4 3GBA 132 213-B
7.5kW M2BA 132 SMC 4 3GBA 132 213-B
7.5kW M2BAX 132 MA 4 3GBA 132 310-C
7.5kW M2BAX 132 MA 4 3GBA 132 310-C
11kW M2BA 160 MLA 4 3GBA 162 043-G
11kW M2BA 160 MLA 4 3GBA 162 043-G
11kW M2BAX 160 MLA 4 3GBA 162 410-C
11kW M2BAX 160 MLA 4 3GBA 162 410-C
15kW M2BA 160 MLB 4 3GBA 162 044-G
15kW M2BA 160 MLB 4 3GBA 162 044-G
15kW M2BAX 160 MLB 4 3GBA 162 420-C
15kW M2BAX 160 MLB 4 3GBA 162 420-C
18.5kW M2BA 180 MLA 4 3GBA 182 043-G
18.5kW M2BA 180 MLA 4 3GBA 182 043-G
18.5kW M2BAX 180 MLA 4 3GBA 182 410-C
18.5kW M2BAX 180 MLA 4 3GBA 182 410-C
22kW M2BA 180 MLB 4 3GBA 182 044-G
22kW M2BA 180 MLB 4 3GBA 182 044-G
22kW M2BAX 180 MLB 4 3GBA 182 420-C
22kW M2BAX 180 MLB 4 3GBA 182 420-C
30kW M2BAX 200 MLA 4 3GBA 202 410-C
30kW M2BAX 200 MLA 4 3GBA 202 410-C
37kW M2BA 225 SMA 4 3GBA 222 043-G
37kW M2BA 225 SMA 4 3GBA 222 043-G
37kW M2BAX 225 SMA 4 3GBA 222 210-C
45kW M2BA 225 SMB 4 3GBA 222 044-G
45kW M2BA 225 SMB 4 3GBA 222 044-G
45kW M2BAX 225 SMB 4 3GBA 222 220-C
45kW M2BAX 225 SMB 4 3GBA 222 220-C
55kW M2BA 250 SMA 4 3GBA 252 042-G
55kW M2BA 250 SMA 4 3GBA 252 042-G
55kW M2BAX 250 SMA 4 3GBA 252 210-C
55kW M2BAX 250 SMA 4 3GBA 252 210-C
75kW M2BA 280 SA 4 3GBA 282 110-L
75kW M2BAX 280 SA 4 3GBA 282 110-C
90kW M2BA 280 SMB 4 3GBA 282 220-L
90kW M2BAX 280 SMB 4 3GBA 282 220-C
110kW M2BA 280 SMC 4 3GBA 282 230-L
110kW M2BA 315 SMA 4 3GBA 312 210-L
110kW M2BAX 315 SMA 4 3GBA 312 210-C
132kW M2BA 315 SMB 4 3GBA 312 220-L
132kW M2BAX 315 SMB 4 3GBA 312 220-C
160kW M2BA 315 SMC 4 3GBA 312 230-L
160kW M2BAX 315 SMC 4 3GBA 312 230-C
200kW M2BA 315 MLA 4 3GBA 312 410-L
200kW M2BAX 315 MLA 4 3GBA 312 410-C
250kW M2BA 355 SMA 4 3GBA 352 210-L
250kW M2BAX 355 SMA 4 3GBA 352 210-C
315kW M2BA 355 SMB 4 3GBA 352 220-L
315kW M2BAX 355 SMB 4 3GBA 352 220-C
355kW M2BA 355 SMC 4 3GBA 352 230-L
355kW M2BAX 355 SMC 4 3GBA 352 230-C

Download catalogue ABB motor

 

 

GERNERAL PERFORMANCE CAST IRON MOTORS 6 POLES

Xem chi tiết

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.18kW M2BA 71 MA 6 3GBA 073 211-B
0.18kW M2BA 71 MA 6 3GBA 073 211-B
0.18kW M2BA 71 MA 6 3GBA 073 211-B
0.18kW M2BA 71 MA 6 3GBA 073 211-B
0.18kW M2BAX 71 MA 6 3GBA 073 310-C
0.18kW M2BAX 71 MA 6 3GBA 073 310-CCN
0.25kW M2BA 71 MB 6 3GBA 073 212-B
0.25kW M2BA 71 MB 6 3GBA 073 212-B
0.25kW M2BA 71 MB 6 3GBA 073 212-B
0.25kW M2BA 71 MB 6 3GBA 073 212-B
0.25kW M2BAX 71 MB 6 3GBA 073 320-C
0.25kW M2BAX 71 MB 6 3GBA 073 320-CCN
0.37kW M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-B
0.37kW M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-B
0.37kW M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-B
0.37kW M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-B
0.37kW M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-B
0.37kW M2BAX 80 MA 6 3GBA 083 310-C
0.37kW M2BAX 80 MA 6 3GBA 083 310-C
0.37kW M2BAX 80 MA 6 3GBA 083 310-CCN
0.37kW M2BAX 80 MA 6 3GBA 083 310-CCN
0.55kW M2BA 80 MB 6 3GBA 083 212-B
0.55kW M2BA 80 MB 6 3GBA 083 212-B
0.55kW M2BA 80 MB 6 3GBA 083 212-B
0.55kW M2BA 80 MB 6 3GBA 083 212-B
0.55kW M2BA 80 MB 6 3GBA 083 212-B
0.75kW M2BA 90 SLC 6 3GBA 093 213-B
0.75kW M2BA 90 SLC 6 3GBA 093 213-B
0.75kW M2BA 90 SLC 6 3GBA 093 213-B
0.75kW M2BA 90 SLC 6 3GBA 093 213-B
0.75kW M2BAX 90 SA 6 3GBA 093 110-C
0.75kW M2BAX 90 SA 6 3GBA 093 110-C
1.1kW M2BA 90 SLE 6 3GBA 093 214-B
1.1kW M2BA 90 SLE 6 3GBA 093 214-B
1.1kW M2BA 90 SLE 6 3GBA 093 214-B
1.1kW M2BA 90 SLE 6 3GBA 093 214-B
1.1kW M2BAX 90 LA 6 3GBA 093 510-C
1.1kW M2BAX 90 LA 6 3GBA 093 510-C
1.5kW M2BA 100 L 6 3GBA 103 212-B
1.5kW M2BA 100 L 6 3GBA 103 212-B
1.5kW M2BA 100 L 6 3GBA 103 212-B
1.5kW M2BA 100 L 6 3GBA 103 212-B
1.5kW M2BAX 100 LA 6 3GBA 103 510-C
1.5kW M2BAX 100 LA 6 3GBA 103 510-C
2.2kW M2BA 112 MB 6 3GBA 113 212-B
2.2kW M2BA 112 MB 6 3GBA 113 212-B
2.2kW M2BA 112 MB 6 3GBA 113 212-B
2.2kW M2BA 112 MB 6 3GBA 113 212-B
2.2kW M2BAX 112 MA 6 3GBA 113 310-C
2.2kW M2BAX 112 MA 6 3GBA 113 310-C
3kW M2BA 132 SMB 6 3GBA 133 211-B
3kW M2BA 132 SMB 6 3GBA 133 211-B
3kW M2BA 132 SMB 6 3GBA 133 211-B
3kW M2BA 132 SMC 6 3GBA 133 212-B
3kW M2BAX 132 SA 6 3GBA 133 110-C
3kW M2BAX 132 SA 6 3GBA 133 110-C
4kW M2BA 132 SMC 6 3GBA 133 212-B
4kW M2BA 132 SMC 6 3GBA 133 212-B
4kW M2BA 132 SMC 6 3GBA 133 212-B
4kW M2BA 132 SMC 6 3GBA 133 212-B
4kW M2BAX 132 MA 6 3GBA 133 310-C
4kW M2BAX 132 MA 6 3GBA 133 310-C
5.5kW M2BA 132 SMF 6 3GBA 133 214-B
5.5kW M2BA 132 SMF 6 3GBA 133 214-B
5.5kW M2BA 132 SMF 6 3GBA 133 214-B
5.5kW M2BA 132 SMF 6 3GBA 133 214-B
5.5kW M2BAX 132 MB 6 3GBA 133 320-C
5.5kW M2BAX 132 MB 6 3GBA 133 320-C
7.5kW M2BA 160 MLA 6 3GBA 163 043-G
7.5kW M2BA 160 MLA 6 3GBA 163 043-G
7.5kW M2BAX 160 MLA 6 3GBA 163 410-C
11kW M2BAX 160 MLB 6 3GBA 163 420-C
11kW M2BAX 160 MLB 6 3GBA 163 420-C
15kW M2BA 180 MLA 6 3GBA 183 042-G
15kW M2BA 180 MLA 6 3GBA 183 042-G
15kW M2BAX 180 MLA 6 3GBA 183 410-C
15kW M2BAX 180 MLA 6 3GBA 183 410-C
18.5kW M2BA 200 MLA 6 3GBA 203 043-G
18.5kW M2BAX 200 MLA 6 3GBA 203 410-C
18.5kW M2BAX 200 MLA 6 3GBA 203 410-C
22kW M2BA 200 MLB 6 3GBA 203 044-G
22kW M2BAX 200 MLB 6 3GBA 203 420-C
22kW M2BAX 200 MLB 6 3GBA 203 420-C
30kW M2BA 225 SMA 6 3GBA 223 042-G
30kW M2BA 225 SMA 6 3GBA 223 042-G
30kW M2BAX 225 SMA 6 3GBA 223 210-C
37kW M2BA 250 SMA 6 3GBA 253 042-G
37kW M2BA 250 SMA 6 3GBA 253 042-G
37kW M2BAX 250 SMA 6 3GBA 253 210-C
37kW M2BAX 250 SMA 6 3GBA 253 210-C
45kW M2BA 280 SA 6 3GBA 283 110-L
45kW M2BAX 280 SA 6 3GBA 283 110-C
55kW M2BA 280 SB 6 3GBA 283 120-L
55kW M2BAX 280 SB 6 3GBA 283 120-C
75kW M2BA 280 SMC 6 3GBA 283 230-L
75kW M2BA 315 SMA 6 3GBA 313 210-L
75kW M2BAX 315 SMA 6 3GBA 313 210-C
90kW M2BA 315 SMB 6 3GBA 313 220-L
90kW M2BAX 315 SMB 6 3GBA 313 220-C
110kW M2BA 315 SMC 6 3GBA 313 230-L
110kW M2BAX 315 SMC 6 3GBA 313 230-C
132kW M2BA 315 MLA 6 3GBA 313 410-L
132kW M2BAX 315 MLA 6 3GBA 313 410-C
160kW M2BA 355 SMA 6 3GBA 353 210-L
160kW M2BAX 355 SMA 6 3GBA 353 210-C
200kW M2BA 355 SMB 6 3GBA 353 220-L
200kW M2BAX 355 SMB 6 3GBA 353 220-C
250kW M2BA 355 SMC 6 3GBA 353 230-L
250kW M2BAX 355 SMC 6 3GBA 353 230-C

Download catalogue ABB motor

 

 

IE2 PROCESS MOTOR PERFORMANCE CAST IRON MOTOR 2 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.75kW M3BP 80 MB 2 3GBP 081 322-B
0.75kW M3BP 80 MB 2 3GBP 081 322-B
1.1kW M3BP 80 MC 2 3GBP 081 323-B
1.1kW M3BP 80 MC 2 3GBP 081 323-B
1.1kW M3BP 80 MC 2 3GBP 081 323-B
1.5kW M3BP 90 SLB 2 3GBP 091 322-B
1.5kW M3BP 90 SLB 2 3GBP 091 322-B
1.5kW M3BP 90 SLB 2 3GBP 091 322-B
2.2kW M3BP 90 SLC 2 3GBP 091 323-B
2.2kW M3BP 90 SLC 2 3GBP 091 323-B
2.2kW M3BP 90 SLC 2 3GBP 091 323-B
3kW M3BP 100 LB 2 3GBP 101 322-B
3kW M3BP 100 LB 2 3GBP 101 322-B
3kW M3BP 100 LB 2 3GBP 101 322-B
4kW M3BP 112 MB 2 3GBP 111 322-B
4kW M3BP 112 MB 2 3GBP 111 322-B
4kW M3BP 112 MB 2 3GBP 111 322-B
5.5kW M3BP 132 SMB 2 3GBP 131 322-B
5.5kW M3BP 132 SMB 2 3GBP 131 322-B
5.5kW M3BP 132 SMB 2 3GBP 131 322-B
7.5kW M3BP 132 SMC 2 3GBP 131 324-B
7.5kW M3BP 132 SMC 2 3GBP 131 324-B
7.5kW M3BP 132 SMC 2 3GBP 131 324-B
11kW M3BP 160 MLA 2 3GBP 161 031-G
11kW M3BP 160 MLA 2 3GBP 161 031-G
15kW M3BP 160 MLB 2 3GBP 161 036-G
15kW M3BP 160 MLB 2 3GBP 161 036-G
18.5kW M3BP 160 MLC 2 3GBP 161 037-G
18.5kW M3BP 160 MLC 2 3GBP 161 037-G
22kW M3BP 160 MLD 2 3GBP 161 034-G
22kW M3BP 160 MLD 2 3GBP 161 034-G
22kW M3BP 180 MLA 2 3GBP 181 031-G
22kW M3BP 180 MLA 2 3GBP 181 031-G
27kW M3BP 160 MLE 2 3GBP 161 035-G
27kW M3BP 160 MLE 2 3GBP 161 035-G
30kW M3BP 180 MLB 2 3GBP 181 032-G
30kW M3BP 180 MLB 2 3GBP 181 032-G
30kW M3BP 200 MLA 2 3GBP 201 035-G
30kW M3BP 200 MLA 2 3GBP 201 035-G
37kW M3BP 200 MLB 2 3GBP 201 036-G
37kW M3BP 200 MLB 2 3GBP 201 036-G
45kW M3BP 200 MLC 2 3GBP 201 033-G
45kW M3BP 200 MLC 2 3GBP 201 033-G
45kW M3BP 225 SMA 2 3GBP 221 031-G
45kW M3BP 225 SMA 2 3GBP 221 031-G
52kW M3BP 200 MLD 2 3GBP 201 034-G
52kW M3BP 200 MLD 2 3GBP 201 034-G
55kW M3BP 200 MLD 2 3GBP 201 034-G
55kW M3BP 200 MLD 2 3GBP 201 034-G
55kW M3BP 225 SMB 2 3GBP 221 032-G
55kW M3BP 225 SMB 2 3GBP 221 032-G
55kW M3BP 250 SMA 2 3GBP 251 031-G
55kW M3BP 250 SMA 2 3GBP 251 031-G
70kW M3BP 225 SMC 2 3GBP 221 033-G
70kW M3BP 225 SMC 2 3GBP 221 033-G
75kW M3BP 225 SMC 2 3GBP 221 033-G
75kW M3BP 225 SMC 2 3GBP 221 033-G
75kW M3BP 225 SMD 2 3GBP 221 034-G
75kW M3BP 225 SMD 2 3GBP 221 034-G
75kW M3BP 250 SMB 2 3GBP 251 032-G
75kW M3BP 250 SMB 2 3GBP 251 032-G
75kW M3BP 280 SMA 2 3GBP 281 210-G
75kW M3BP 280 SMA 2 3GBP 281 210-G
80kW M3BP 225 SMD 2 3GBP 221 034-G
80kW M3BP 225 SMD 2 3GBP 221 034-G
90kW M3BP 280 SMB 2 3GBP 281 220-G
110kW M3BP 280 SMC 2 3GBP 281 230-G
110kW M3BP 280 SMC 2 3GBP 281 230-G
110kW M3BP 315 SMA 2 3GBP 311 210-G
110kW M3BP 315 SMA 2 3GBP 311 210-G
125kW M3BP 280 SMC 2 3GBP 281 230-G
132kW M3BP 280 MLA 2 3GBP 281 410-G
132kW M3BP 315 SMB 2 3GBP 311 220-G
132kW M3BP 315 SMB 2 3GBP 311 220-G
160kW M3BP 280 MLB 2 3GBP 281 420-G
160kW M3BP 315 SMC 2 3GBP 311 230-G
160kW M3BP 315 SMC 2 3GBP 311 230-G
200kW M3BP 315 MLA 2 3GBP 311 410-G
200kW M3BP 315 MLA 2 3GBP 311 410-G
250kW M3BP 315 LKA 2 3GBP 311 810-G
250kW M3BP 355 SMA 2 3GBP 351 210-G
315kW M3BP 315 LKC 2 3GBP 311 830-G
315kW M3BP 355 SMB 2 3GBP 351 220-G
355kW M3BP 355 SMC 2 3GBP 351 230-G
355kW M3BP 355 SMC 2 3GBP 351 230-G

Download catalogue ABB motor

 

 

IE2 PROCESS MOTOR PERFORMANCE CAST IRON MOTOR 4 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.25kW M3BP 71 MA 4 3GBP 072 321-B
0.37kW M3BP 71 MB 4 3GBP 072 322-B
0.55kW M3BP 80 MA 4 3GBP 082 321-B
0.75kW M3BP 80 MD 4 3GBP 082 324-B
0.75kW M3BP 80 MD 4 3GBP 082 324-B
0.75kW M3BP 80 MD 4 3GBP 082 324-B
1.1kW M3BP 90 SLB 4 3GBP 092 322-B
1.1kW M3BP 90 SLB 4 3GBP 092 322-B
1.1kW M3BP 90 SLB 4 3GBP 092 322-B
1.1kW M3BP 90 SLC 4 3GBP 092 324-B
1.1kW M3BP 90 SLC 4 3GBP 092 324-B
1.5kW M3BP 90 SLD 4 3GBP 092 325-B
1.5kW M3BP 90 SLD 4 3GBP 092 325-B
1.5kW M3BP 90 SLD 4 3GBP 092 325-B
2.2kW M3BP 100 LC 4 3GBP 102 323-B
2.2kW M3BP 100 LC 4 3GBP 102 323-B
2.2kW M3BP 100 LC 4 3GBP 102 323-B
3kW M3BP 100 LD 4 3GBP 102 324-B
3kW M3BP 100 LD 4 3GBP 102 324-B
3kW M3BP 100 LD 4 3GBP 102 324-B
4kW M3BP 112 MB 4 3GBP 112 322-B
4kW M3BP 112 MB 4 3GBP 112 322-B
4kW M3BP 112 MB 4 3GBP 112 322-B
5.5kW M3BP 132 SMB 4 3GBP 132 322-B
5.5kW M3BP 132 SMB 4 3GBP 132 322-B
5.5kW M3BP 132 SMB 4 3GBP 132 322-B
7.5kW M3BP 132 SMC 4 3GBP 132 323-B
7.5kW M3BP 132 SMC 4 3GBP 132 323-B
7.5kW M3BP 132 SMC 4 3GBP 132 323-B
11kW M3BP 160 MLA 4 3GBP 162 031-G
11kW M3BP 160 MLA 4 3GBP 162 031-G
15kW M3BP 160 MLB 4 3GBP 162 032-G
15kW M3BP 160 MLB 4 3GBP 162 032-G
18.5kW M3BP 160 MLC 4 3GBP 162 033-G
18.5kW M3BP 160 MLC 4 3GBP 162 033-G
18.5kW M3BP 180 MLA 4 3GBP 182 031-G
18.5kW M3BP 180 MLA 4 3GBP 182 031-G
22kW M3BP 160 MLD 4 3GBP 162 034-G
22kW M3BP 160 MLD 4 3GBP 162 034-G
22kW M3BP 180 MLB 4 3GBP 182 032-G
22kW M3BP 180 MLB 4 3GBP 182 032-G
30kW M3BP 200 MLA 4 3GBP 202 031-G
30kW M3BP 200 MLA 4 3GBP 202 031-G
37kW M3BP 200 MLB 4 3GBP 202 032-G
37kW M3BP 200 MLB 4 3GBP 202 032-G
37kW M3BP 225 SMA 4 3GBP 222 031-G
37kW M3BP 225 SMA 4 3GBP 222 031-G
45kW M3BP 200 MLC 4 3GBP 202 033-G
45kW M3BP 200 MLC 4 3GBP 202 033-G
45kW M3BP 225 SMB 4 3GBP 222 032-G
45kW M3BP 225 SMB 4 3GBP 222 032-G
55kW M3BP 225 SMC 4 3GBP 222 033-G
55kW M3BP 225 SMC 4 3GBP 222 033-G
55kW M3BP 250 SMA 4 3GBP 252 031-G
55kW M3BP 250 SMA 4 3GBP 252 031-G
64kW M3BP 225 SMD 4 3GBP 222 034-G
64kW M3BP 225 SMD 4 3GBP 222 034-G
75kW M3BP 250 SMB 4 3GBP 252 032-G
75kW M3BP 250 SMB 4 3GBP 252 032-G
75kW M3BP 280 SMA 4 3GBP 282 210-G
75kW M3BP 280 SMA 4 3GBP 282 210-G
88kW M3BP 250 SMC 4 3GBP 252 033-G
88kW M3BP 250 SMC 4 3GBP 252 033-G
90kW M3BP 250 SMC 4 3GBP 252 033-G
90kW M3BP 250 SMC 4 3GBP 252 033-G
90kW M3BP 280 SMB 4 3GBP 282 220-G
110kW M3BP 280 SMC 4 3GBP 282 230-G
110kW M3BP 280 SMC 4 3GBP 282 230-G
110kW M3BP 315 SMA 4 3GBP 312 210-G
110kW M3BP 315 SMA 4 3GBP 312 210-G
125kW M3BP 280 SMC 4 3GBP 282 230-G
132kW M3BP 280 MLA 4 3GBP 282 410-G
132kW M3BP 315 SMB 4 3GBP 312 220-G
132kW M3BP 315 SMB 4 3GBP 312 220-G
160kW M3BP 280 MLB 4 3GBP 282 420-G
160kW M3BP 315 MLA 4 3GBP 312 410-G
160kW M3BP 315 SMC 4 3GBP 312 230-G
160kW M3BP 315 SMC 4 3GBP 312 230-G
185kW M3BP 280 MLB 4 3GBP 282 420-G
185kW M3BP 315 SMC 4 3GBP 312 230-G
200kW M3BP 315 MLA 4 3GBP 312 410-G
200kW M3BP 315 MLA 4 3GBP 312 410-G
250kW M3BP 315 LKA 4 3GBP 312 810-G
250kW M3BP 315 LKA 4 3GBP 312 810-G
250kW M3BP 355 SMA 4 3GBP 352 210-G
280kW M3BP 315 LKB 4 3GBP 312 820-G
315kW M3BP 315 LKC 4 3GBP 312 830-G
315kW M3BP 355 SMB 4 3GBP 352 220-G
355kW M3BP 355 SMC 4 3GBP 352 230-G
450kW M3BP 355 MLA 4 3GBP 352 410-G

Download catalogue ABB motor

 

 

IE2 PROCESS MOTOR PERFORMANCE CAST IRON MOTOR 6 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.18kW M3BP 71 MA 6 3GBP 073 321-B
0.18kW M3BP 71 MA 6 3GBP 073 321-B
0.25kW M3BP 71 MB 6 3GBP 073 322-B
0.25kW M3BP 71 MB 6 3GBP 073 322-B
0.37kW M3BP 80 MA 6 3GBP 083 321-B
0.37kW M3BP 80 MA 6 3GBP 083 321-B
0.37kW M3BP 80 MA 6 3GBP 083 321-B
0.55kW M3BP 80 MB 6 3GBP 083 322-B
0.55kW M3BP 80 MB 6 3GBP 083 322-B
0.55kW M3BP 80 MB 6 3GBP 083 322-B
0.75kW M3BP 90 SLC 6 3GBP 093 323-B
0.75kW M3BP 90 SLC 6 3GBP 093 323-B
1.1kW M3BP 90 SLE 6 3GBP 093 324-B
1.1kW M3BP 90 SLE 6 3GBP 093 324-B
1.5kW M3BP 100 L 6 3GBP 103 322-B
1.5kW M3BP 100 L 6 3GBP 103 322-B
2.2kW M3BP 112 MB 6 3GBP 113 322-B
2.2kW M3BP 112 MB 6 3GBP 113 322-B
3kW M3BP 132 SMB 6 3GBP 133 321-B
3kW M3BP 132 SMB 6 3GBP 133 321-B
4kW M3BP 132 SMC 6 3GBP 133 322-B
4kW M3BP 132 SMC 6 3GBP 133 322-B
5.5kW M3BP 132 SMF 6 3GBP 133 324-B
5.5kW M3BP 132 SMF 6 3GBP 133 324-B
7.5kW M3BP 160 MLA 6 3GBP 163 031-G
7.5kW M3BP 160 MLA 6 3GBP 163 031-G
11kW M3BP 160 MLB 6 3GBP 163 032-G
11kW M3BP 160 MLB 6 3GBP 163 032-G
15kW M3BP 160 MLC 6 3GBP 163 033-G
15kW M3BP 160 MLC 6 3GBP 163 033-G
15kW M3BP 180 MLA 6 3GBP 183 033-G
15kW M3BP 180 MLA 6 3GBP 183 033-G
18.5kW M3BP 180 MLB 6 3GBP 183 034-G
18.5kW M3BP 180 MLB 6 3GBP 183 034-G
18.5kW M3BP 200 MLA 6 3GBP 203 031-G
18.5kW M3BP 200 MLA 6 3GBP 203 031-G
18.5kW M3BP 200 MLA 6 3GBP 203 410-D
22kW M3BP 200 MLB 6 3GBP 203 032-G
22kW M3BP 200 MLB 6 3GBP 203 032-G
30kW M3BP 200 MLC 6 3GBP 203 033-G
30kW M3BP 200 MLC 6 3GBP 203 033-G
30kW M3BP 225 SMA 6 3GBP 223 031-G
30kW M3BP 225 SMA 6 3GBP 223 031-G
37kW M3BP 225 SMB 6 3GBP 223 034-G
37kW M3BP 225 SMB 6 3GBP 223 034-G
37kW M3BP 250 SMA 6 3GBP 253 031-G
37kW M3BP 250 SMA 6 3GBP 253 031-G
42kW M3BP 225 SMC 6 3GBP 223 033-G
42kW M3BP 225 SMC 6 3GBP 223 033-G
45kW M3BP 250 SMB 6 3GBP 253 032-G
45kW M3BP 250 SMB 6 3GBP 253 032-G
45kW M3BP 280 SMA 6 3GBP 283 210-G
45kW M3BP 280 SMA 6 3GBP 283 210-G
52kW M3BP 250 SMC 6 3GBP 253 033-G
52kW M3BP 250 SMC 6 3GBP 253 033-G
55kW M3BP 250 SMC 6 3GBP 253 033-G
55kW M3BP 250 SMC 6 3GBP 253 033-G
55kW M3BP 280 SMB 6 3GBP 283 220-G
55kW M3BP 280 SMB 6 3GBP 283 220-G
55kW M3BP 280 SMB 6 3GBP 283 220-K
75kW M3BP 280 SMC 6 3GBP 283 230-G
75kW M3BP 280 SMC 6 3GBP 283 230-G
75kW M3BP 315 SMA 6 3GBP 313 210-G
75kW M3BP 315 SMA 6 3GBP 313 210-G
86kW M3BP 315 SMA 6 3GBP 313 210-G
90kW M3BP 280 MLA 6 3GBP 283 410-G
90kW M3BP 315 SMB 6 3GBP 313 220-G
90kW M3BP 315 SMB 6 3GBP 313 220-G
110kW M3BP 280 MLB 6 3GBP 283 420-G
110kW M3BP 315 SMC 6 3GBP 313 230-G
110kW M3BP 315 SMC 6 3GBP 313 230-G
125kW M3BP 315 MLB 6 3GBP 313 420-K
132kW M3BP 315 MLA 6 3GBP 313 410-G
160kW M3BP 315 LKA 6 3GBP 313 810-G
160kW M3BP 355 SMA 6 3GBP 353 210-G
180kW M3BP 315 LKB 6 3GBP 313 820-G
185kW M3BP 355 SMA 6 3GBP 353 210-G
200kW M3BP 315 LKC 6 3GBP 313 830-G
200kW M3BP 355 SMB 6 3GBP 353 220-G
200kW M3BP 355 SMB 6 3GBP 353 220-G
230kW M3BP 355 SMB 6 3GBP 353 220-G
250kW M3BP 355 SMC 6 3GBP 353 230-G
250kW M3BP 355 SMC 6 3GBP 353 230-G
315kW M3BP 355 MLB 6 3GBP 353 420-G
355kW M3BP 355 LKA 6 3GBP 353 810-G

Download catalogue ABB motor

 

 

IE2 PROCESS MOTOR PERFORMANCE CAST IRON MOTOR 8 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.18kW M3BP 80 MA 8 3GBP 084 101-B
0.18kW M3BP 80 MA 8 3GBP 084 101-B
0.25kW M3BP 80 MB 8 3GBP 084 102-B
0.25kW M3BP 80 MB 8 3GBP 084 102-B
0.37kW M3BP 90 SLB 8 3GBP 094 102-B
0.37kW M3BP 90 SLB 8 3GBP 094 102-B
0.55kW M3BP 90 SLC 8 3GBP 094 103-B
0.55kW M3BP 90 SLC 8 3GBP 094 103-B
0.75kW M3BP 100 LA 8 3GBP 104 101-B
0.75kW M3BP 100 LA 8 3GBP 104 101-B
1.1kW M3BP 100 LB 8 3GBP 104 102-B
1.1kW M3BP 100 LB 8 3GBP 104 102-B
1.5kW M3BP 112 M 8 3GBP 114 101-B
1.5kW M3BP 112 M 8 3GBP 114 101-B
2.2kW M3BP 132 SMA 8 3GBP 134 101-B
2.2kW M3BP 132 SMA 8 3GBP 134 101-B
4kW M3BP 160 MLA 8 3GBP 164 031-G
4kW M3BP 160 MLA 8 3GBP 164 031-G
5.5kW M3BP 160 MLB 8 3GBP 164 032-G
5.5kW M3BP 160 MLB 8 3GBP 164 032-G
7.5kW M3BP 160 MLC 8 3GBP 164 033-G
7.5kW M3BP 160 MLC 8 3GBP 164 033-G
160kW M3BP 315 LKC 8 3GBP 314 830-G
160kW M3BP 315 LKC 8 3GBP 314 830-G
185kW M3BP 355 SMB 8 3GBP 354 220-G

<

Download catalogue ABB motor

 

 

IE2 PROCESS PREFORMANCE ALUMINUM 2 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.75kW M3AA 80 B 2 3GAA 081 312-E
1.1kW M3AA 80 C 2 3GAA 081 313-E
1.5kW M3AA 90 L 2 3GAA 091 312-E
2.2kW M3AA 90 LB 2 3GAA 091 313-E
3kW M3AA 100 LB 2 3GAA 101 312-E
4kW M3AA 112 MB 2 3GAA 111 312-E
5.5kW M3AA 132 SB 2 3GAA 131 312-E
7.5kW M3AA 132 SC 2 3GAA 131 313-E
11kW M3AA 132 SMB 2 3GAA 131 315-E
11kW M3AA 160 MB 2 3GAA 161 312-E
11kW M3AA 160 MLA 2 3GAA 161 031-G
11kW M3AA 160 MLA 2 3GAA 161 031-G
15kW M3AA 132 SMC 2 3GAA 131 316-E
15kW M3AA 160 M 2 3GAA 161 313-E
15kW M3AA 160 MLB 2 3GAA 161 036-G
15kW M3AA 160 MLB 2 3GAA 161 036-G
18.5kW M3AA 132 SME 2 3GAA 131 317-E
18.5kW M3AA 160 LB 2 3GAA 161 315-E
18.5kW M3AA 160 MLC 2 3GAA 161 037-G
18.5kW M3AA 160 MLC 2 3GAA 161 037-G
22kW M3AA 160 MLD 2 3GAA 161 034-G
22kW M3AA 160 MLD 2 3GAA 161 034-G
22kW M3AA 180 MLA 2 3GAA 181 031-G
22kW M3AA 180 MLA 2 3GAA 181 031-G
27kW M3AA 160 MLE 2 3GAA 161 035-G
27kW M3AA 160 MLE 2 3GAA 161 035-G
30kW M3AA 180 MLB 2 3GAA 181 032-G
30kW M3AA 180 MLB 2 3GAA 181 032-G
30kW M3AA 200 MLA 2 3GAA 201 035-G
30kW M3AA 200 MLA 2 3GAA 201 035-G
37kW M3AA 200 MLB 2 3GAA 201 036-G
37kW M3AA 200 MLB 2 3GAA 201 036-G
45kW M3AA 200 MLC 2 3GAA 201 033-G
45kW M3AA 200 MLC 2 3GAA 201 033-G
45kW M3AA 225 SMA 2 3GAA 221 031-G
45kW M3AA 225 SMA 2 3GAA 221 031-G
52kW M3AA 200 MLD 2 3GAA 201 034-G
52kW M3AA 200 MLD 2 3GAA 201 034-G
55kW M3AA 200 MLD 2 3GAA 201 034-G
55kW M3AA 200 MLD 2 3GAA 201 034-G
55kW M3AA 225 SMB 2 3GAA 221 032-G
55kW M3AA 225 SMB 2 3GAA 221 032-G
55kW M3AA 250 SMA 2 3GAA 251 031-G
55kW M3AA 250 SMA 2 3GAA 251 031-G
70kW M3AA 225 SMC 2 3GAA 221 033-G
70kW M3AA 225 SMC 2 3GAA 221 033-G
75kW M3AA 225 SMC 2 3GAA 221 033-G
75kW M3AA 225 SMC 2 3GAA 221 033-G
75kW M3AA 225 SMD 2 3GAA 221 034-G
75kW M3AA 225 SMD 2 3GAA 221 034-G
75kW M3AA 250 SMB 2 3GAA 251 032-G
75kW M3AA 250 SMB 2 3GAA 251 032-G
75kW M3AA 280 SMA 2 3GAA 281 031-G
75kW M3AA 280 SMA 2 3GAA 281 031-G
80kW M3AA 225 SMD 2 3GAA 221 034-G
80kW M3AA 225 SMD 2 3GAA 221 034-G
86kW M3AA 280 SMB 2 3GAA 281 032-G
86kW M3AA 280 SMB 2 3GAA 281 032-G
90kW M3AA 280 SMB 2 3GAA 281 032-G
90kW M3AA 280 SMB 2 3GAA 281 032-G

Download catalogue ABB aluminum motor

 

 

IE2 PROCESS PREFORMANCE ALUMINUM 2 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.18kW M3AA 63 B 4 3GAA 062 312-C
0.75kW M3AA 80 D 4 3GAA 082 314-E
1.1kW M3AA 90 LB 4 3GAA 092 314-E
1.5kW M3AA 90 LD 4 3GAA 092 315-E
2.2kW M3AA 100 LC 4 3GAA 102 313-E
3kW M3AA 100 LD 4 3GAA 102 314-E
4kW M3AA 112 MB 4 3GAA 112 312-E
5.5kW M3AA 132 M 4 3GAA 132 312-E
7.5kW M3AA 132 MA 4 3GAA 132 314-E
9.2kW M3AA 132 MBA 4 3GAA 132 004-E
11kW M3AA 132 SMB 4 3GAA 132 315-E
11kW M3AA 160 MB 4 3GAA 162 312-E
11kW M3AA 160 MLA 4 3GAA 162 031-G
11kW M3AA 160 MLA 4 3GAA 162 031-G
15kW M3AA 132 SMD 4 3GAA 132 316-E
15kW M3AA 160 LB 4 3GAA 162 314-E
15kW M3AA 160 MLB 4 3GAA 162 032-G
15kW M3AA 160 MLB 4 3GAA 162 032-G
18.5kW M3AA 160 MLC 4 3GAA 162 033-G
18.5kW M3AA 160 MLC 4 3GAA 162 033-G
18.5kW M3AA 180 MLA 4 3GAA 182 031-G
18.5kW M3AA 180 MLA 4 3GAA 182 031-G
22kW M3AA 160 MLD 4 3GAA 162 034-G
22kW M3AA 160 MLD 4 3GAA 162 034-G
22kW M3AA 180 MLB 4 3GAA 182 032-G
22kW M3AA 180 MLB 4 3GAA 182 032-G
30kW M3AA 200 MLA 4 3GAA 202 031-G
30kW M3AA 200 MLA 4 3GAA 202 031-G
37kW M3AA 200 MLB 4 3GAA 202 032-G
37kW M3AA 200 MLB 4 3GAA 202 032-G
37kW M3AA 225 SMA 4 3GAA 222 031-G
37kW M3AA 225 SMA 4 3GAA 222 031-G
45kW M3AA 200 MLC 4 3GAA 202 033-G
45kW M3AA 200 MLC 4 3GAA 202 033-G
45kW M3AA 225 SMB 4 3GAA 222 032-G
45kW M3AA 225 SMB 4 3GAA 222 032-G
55kW M3AA 225 SMC 4 3GAA 222 033-G
55kW M3AA 225 SMC 4 3GAA 222 033-G
55kW M3AA 250 SMA 4 3GAA 252 031-G
55kW M3AA 250 SMA 4 3GAA 252 031-G
64kW M3AA 225 SMD 4 3GAA 222 034-G
64kW M3AA 225 SMD 4 3GAA 222 034-G
68kW M3AA 250 SMB 4 3GAA 252 032-G
68kW M3AA 250 SMB 4 3GAA 252 032-G
75kW M3AA 250 SMB 4 3GAA 252 032-G
75kW M3AA 250 SMB 4 3GAA 252 032-G
75kW M3AA 280 SMA 4 3GAA 282 031-G
75kW M3AA 280 SMA 4 3GAA 282 031-G
85kW M3AA 280 SMB 4 3GAA 282 032-G
85kW M3AA 280 SMB 4 3GAA 282 032-G
88kW M3AA 250 SMC 4 3GAA 252 033-G
88kW M3AA 250 SMC 4 3GAA 252 033-G
88kW M3AA 280 SMB 4 3GAA 282 032-G
88kW M3AA 280 SMB 4 3GAA 282 032-G
90kW M3AA 250 SMC 4 3GAA 252 033-G
90kW M3AA 250 SMC 4 3GAA 252 033-G
90kW M3AA 280 SMB 4 3GAA 282 032-G
90kW M3AA 280 SMB 4 3GAA 282 032-G

Download catalogue ABB aluminum motor

 

 

IE2 PROCESS PREFORMANCE ALUMINUM 2 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.12kW M3AA 63 B 6 3GAA 063 312-C
0.18kW M3AA 71 A 6 3GAA 073 311-E
0.25kW M3AA 71 B 6 3GAA 073 312-E
0.37kW M3AA 80 A 6 3GAA 083 311-E
0.75kW M3AA 90 LB 6 3GAA 093 313-E
1.1kW M3AA 90 LD 6 3GAA 093 314-E
1.5kW M3AA 100 LC 6 3GAA 103 312-E
2.2kW M3AA 112 MB 6 3GAA 113 312-E
3kW M3AA 132 S 6 3GAA 133 311-E
4kW M3AA 132 MB 6 3GAA 133 313-E
5.5kW M3AA 132 MC 6 3GAA 133 314-E
7.5kW M3AA 160 MLA 6 3GAA 163 031-G
7.5kW M3AA 160 MLA 6 3GAA 163 031-G
11kW M3AA 160 MLB 6 3GAA 163 032-G
11kW M3AA 160 MLB 6 3GAA 163 032-G
15kW M3AA 160 MLC 6 3GAA 163 033-G
15kW M3AA 160 MLC 6 3GAA 163 033-G
15kW M3AA 180 MLA 6 3GAA 183 033-G
15kW M3AA 180 MLA 6 3GAA 183 033-G
18.5kW M3AA 180 MLB 6 3GAA 183 034-G
18.5kW M3AA 180 MLB 6 3GAA 183 034-G
18.5kW M3AA 200 MLA 6 3GAA 203 031-G
18.5kW M3AA 200 MLA 6 3GAA 203 031-G
22kW M3AA 200 MLB 6 3GAA 203 032-G
22kW M3AA 200 MLB 6 3GAA 203 032-G
30kW M3AA 200 MLC 6 3GAA 203 033-G
30kW M3AA 200 MLC 6 3GAA 203 033-G
30kW M3AA 225 SMA 6 3GAA 223 031-G
30kW M3AA 225 SMA 6 3GAA 223 031-G
37kW M3AA 225 SMB 6 3GAA 223 034-G
37kW M3AA 225 SMB 6 3GAA 223 034-G
37kW M3AA 250 SMA 6 3GAA 253 031-G
37kW M3AA 250 SMA 6 3GAA 253 031-G
42kW M3AA 225 SMC 6 3GAA 223 033-G
42kW M3AA 225 SMC 6 3GAA 223 033-G
45kW M3AA 250 SMB 6 3GAA 253 032-G
45kW M3AA 250 SMB 6 3GAA 253 032-G
45kW M3AA 280 SMA 6 3GAA 283 031-G
45kW M3AA 280 SMA 6 3GAA 283 031-G
52kW M3AA 250 SMC 6 3GAA 253 033-G
52kW M3AA 250 SMC 6 3GAA 253 033-G
52kW M3AA 280 SMB 6 3GAA 283 032-G
52kW M3AA 280 SMB 6 3GAA 283 032-G
55kW M3AA 250 SMC 6 3GAA 253 033-G
55kW M3AA 250 SMC 6 3GAA 253 033-G
55kW M3AA 280 SMB 6 3GAA 283 032-G
55kW M3AA 280 SMB 6 3GAA 283 032-G

Download catalogue ABB aluminum motor

 

 

IE2 PROCESS PREFORMANCE ALUMINUM 2 POLES

KW MOTOR TYPE PRODUCT CODE
0.18kW M3AA 71 C 8 3GAA 074 003-E
0.18kW M3AA 80 A 8 3GAA 084 001-E
0.25kW M3AA 80 B 8 3GAA 084 002-E
0.37kW M3AA 80 C 8 3GAA 084 003-E
0.37kW M3AA 90 S 8 3GAA 094 001-E
0.75kW M3AA 100 LA 8 3GAA 104 001-E
1.1kW M3AA 100 LB 8 3GAA 104 002-E
1.5kW M3AA 112 M 8 3GAA 114 101-E
2.2kW M3AA 132 S 8 3GAA 134 001-E
4kW M3AA 160 MLA 8 3GAA 164 031-G
4kW M3AA 160 MLA 8 3GAA 164 031-G
5.5kW M3AA 160 MLB 8 3GAA 164 032-G
5.5kW M3AA 160 MLB 8 3GAA 164 032-G
7.5kW M3AA 160 MLC 8 3GAA 164 033-G
7.5kW M3AA 160 MLC 8 3GAA 164 033-G

Download catalogue ABB aluminum motor