Động cơ ABB kết hợp giảm tốc TBB-EED

Động cơ ABB kết hợp giảm tốc TBB-EED

Công suất 0.25 – 160 kW
Frame size IEC 71 – 225
Số cực 2 – 4
Điện áp 220 – 380 V
Tần số 50 – 60 Hz
Cấp độ làm kín IP55/IP56
Cấp độ làm mát IC411, IC416
Vỏ Gang
Tỉ số truyền Theo catalogue

Bấm để xem catalogue và bản vẽ

Chiết khấu giảm giá
 • Mô tả
 • Catalogue
 • Bản vẽ

Mô tả

Động cơ kết hợp giảm tốc
ABB-TBB         ABB-TBB

Động cơ giảm tốc loại R:

XDR
XDR
XDR

 • Tags:dong co giam toc ABB-TBB động cơ giảm tốc ABB-TBB hộp số TBB TBB gearbox hop so TBB ABB-TBB geared motor TBB-EDD hop giam toc ABB-TBB giam toc ABB-TBB hop so TBB loai R hop so TBB loai K hop so TBB loai F hop so TBB loai S

  Động cơ giảm tốc loại R là loại động cơ giảm tốc loại đồng trục 2-3 cấp bánh răng.

 • Công suất: 0.12-160 kW
 • Tỉ số truyền: 1.44-27 000
 • Kiểu lắp: Chân đế, mặt bích, kết hợp

Động cơ giảm tốc loại F:
XDF

 • Động cơ giảm tốc loại F là loại động cơ giảm tốc loại trục song song.
 • Công suất: 0.12-200 kW
 • Tỉ số truyền: 1.44-29 211
 • Kiểu lắp: Trục rỗng, chân đế, mặt bích, kết hợp…

Động cơ giảm tốc loại K:
XDK

XDKA

 • Động cơ giảm tốc loại K là loại động cơ giảm tốc loại trục vuông góc – bánh răng côn.
 • Công suất: 0.12-200 kW
 • Tỉ số truyền: 1.44-17 679
 • Kiểu lắp: Trục rỗng, chân đế, mặt bích, kết hợp…

Động cơ giảm tốc loại S:
XDS

 • Động cơ giảm tốc loại S là loại động cơ giảm tốc loại trục vuông góc – bánh vít, trục vít.
 • Công suất: 0.12-22 kW
 • Tỉ số truyền: 7.56-25 987
 • Kiểu lắp: Trục rỗng, chân đế, mặt bích, kết hợp…

 

TTB-EED Geared motors: Bấm để xem
 XDR HELICAL GEARED MOTOR
  RF  RX RXF     
XDR37-AM71 XDRF37-AM71        
XDR37-AM80 XDRF37-AM80        
XDR37-AM90 XDRF37-AM90        
XDR47-AM71 XDRF47-AM71        
XDR47-AM80 XDRF47-AM80        
XDR47-AM90 XDRF47-AM90        
XDR47-AM100 XDRF47-AM100        
XDR47-AM112 XDRF47-AM112        
XDR57-AM71 XDRF57-AM71        
XDR57-AM80 XDRF57-AM80        
XDR57-AM90 XDRF57-AM90        
XDR57-AM100 XDRF57-AM100        
XDR57-AM112 XDRF57-AM112        
XDR67-AM71 XDRF67-AM71        
XDR67-AM80 XDRF67-AM80        
XDR67-AM90 XDRF67-AM90        
XDR67-AM100 XDRF67-AM100        
XDR67-AM112 XDRF67-AM112        
XDR77-AM71 XDRF77-AM71        
XDR77-AM80 XDRF77-AM80        
XDR77-AM90 XDRF77-AM90        
XDR77-AM100 XDRF77-AM100        
XDR77-AM112 XDRF77-AM112        
XDR77-AM132 XDRF77-AM132        
XDR87-AM80 XDRF87-AM80        
XDR87-AM90 XDRF87-AM90        
XDR87-AM100 XDRF87-AM100        
XDR87-AM112 XDRF87-AM112        
XDR87-AM132 XDRF87-AM132        
XDR87-AM160 XDRF87-AM160        
XDR87-AM180 XDRF87-AM180        
XDR97-AM100 XDRF97-AM100        
XDR97-AM112 XDRF97-AM112        
XDR97-AM132 XDRF97-AM132        
XDR97-AM160 XDRF97-AM160        
XDR97-AM180 XDRF97-AM180        
XDR97-AM200 XDRF97-AM200        
XDR97-AM225 XDRF97-AM225        
XDR107-AM100 XDRF107-AM100        
XDR107-AM112 XDRF107-AM112        
XDR107-AM132 XDRF107-AM132        
XDR107-AM160 XDRF107-AM160        
XDR107-AM180 XDRF107-AM180        
XDR107-AM200 XDRF107-AM200        
XDR107-AM225 XDRF107-AM225        
XDR137-AM132 XDRF137-AM132        
XDR137-AM160 XDRF137-AM160        
XDR137-AM180 XDRF137-AM180        
XDR137-AM200 XDRF137-AM200        
XDR137-AM225 XDRF137-AM225        
XDR147-AM132 XDRF147-AM132        
XDR147-AM160 XDRF147-AM160        
XDR147-AM180 XDRF147-AM180        
XDR147-AM200 XDRF147-AM200        
XDR147-AM225 XDRF147-AM225        
XDR147-AM250 XDRF147-AM250        
XDR147-AM280 XDRF147-AM280        
XDR167-AM160 XDRF167-AM160        
XDR167-AM180 XDRF167-AM180        
XDR167-AM200 XDRF167-AM200        
XDR167-AM225 XDRF167-AM225        
XDR167-AM250 XDRF167-AM250        
XDR167-AM280 XDRF167-AM280        
 XDK HELICAL- BEVEL GEARED MOTOR
   KA  KA - Shrinkdisc XDKF XDKAF KAF - Shrinkdisc
XDK37-AM71 XDKA37-AM71 XDKA37-AM71+SD  XDKF37-AM71  XDKAF37-AM71   XDKAF37-AM71+SD
XDK37-AM80 XDKA37-AM80 XDKA37-AM80+SD  XDKF37-AM80  XDKAF37-AM80   XDKAF37-AM80+SD
XDK37-AM90 XDKA37-AM90 XDKA37-AM90+SD  XDKF37-AM90  XDKAF37-AM90   XDKAF37-AM90+SD
XDK47-AM71 XDKA47-AM71 XDKA47-AM71+SD  XDKF47-AM71  XDKAF47-AM71  XDKAF47-AM71+SD
XDK47-AM80 XDKA47-AM80 XDKA47-AM80+SD  XDKF47-AM80  XDKAF47-AM80  XDKAF47-AM80+SD
XDK47-AM90 XDKA47-AM90 XDKA47-AM90+SD  XDKF47-AM90  XDKAF47-AM90  XDKAF47-AM90+SD
XDK47-AM100 XDKA47-AM100 XDKA47-AM100+SD  XDKF47-AM100  XDKAF47-AM100  XDKAF47-AM100+SD
XDK47-AM112 XDKA47-AM112 XDKA47-AM112+SD  XDKF47-AM112  XDKAF47-AM112  XDKAF47-AM112+SD
XDK57-AM71 XDKA57-AM71 XDKA57-AM71+SD  XDKF57-AM71  XDKAF57-AM71  
XDK57-AM80 XDKA57-AM80 XDKA57-AM80+SD  XDKF57-AM80  XDKAF57-AM80  
XDK57-AM90 XDKA57-AM90 XDKA57-AM90+SD  XDKF57-AM90  XDKAF57-AM90  
XDK57-AM100 XDKA57-AM100 XDKA57-AM100+SD  XDKF57-AM100  XDKAF57-AM100  
XDK57-AM112 XDKA57-AM112 XDKA57-AM112+SD  XDKF57-AM112  XDKAF57-AM112  
XDK67-AM71 XDKA67-AM71 XDKA67-AM71+SD  XDKF67-AM71  XDKAF67-AM71  
XDK67-AM80 XDKA67-AM80 XDKA67-AM80+SD  XDKF67-AM80  XDKAF67-AM80  
XDK67-AM90 XDKA67-AM90 XDKA67-AM90+SD  XDKF67-AM90  XDKAF67-AM90  
XDK67-AM100 XDKA67-AM100 XDKA67-AM100+SD  XDKF67-AM100  XDKAF67-AM100  
XDK67-AM112 XDKA67-AM112 XDKA67-AM112+SD  XDKF67-AM112  XDKAF67-AM112  
XDK77-AM71 XDKA77-AM71 XDKA77-AM71+SD  XDKF77-AM71  XDKAF77-AM71  
XDK77-AM80 XDKA77-AM80 XDKA77-AM80+SD  XDKF77-AM80  XDKAF77-AM80  
XDK77-AM90 XDKA77-AM90 XDKA77-AM90+SD  XDKF77-AM90  XDKAF77-AM90  
XDK77-AM100 XDKA77-AM100 XDKA77-AM100+SD  XDKF77-AM100  XDKAF77-AM100  
XDK77-AM112 XDKA77-AM112 XDKA77-AM112+SD  XDKF77-AM112  XDKAF77-AM112  
XDK77-AM132 XDKA77-AM132 XDKA77-AM132+SD  XDKF77-AM132  XDKAF77-AM132  
XDK87-AM80 XDKA87-AM80 XDKA87-AM80+SD  XDKF87-AM80  XDKAF87-AM80  
XDK87-AM90 XDKA87-AM90 XDKA87-AM90+SD  XDKF87-AM90  XDKAF87-AM90  
XDK87-AM100 XDKA87-AM100 XDKA87-AM100+SD  XDKF87-AM100  XDKAF87-AM100  
XDK87-AM112 XDKA87-AM112 XDKA87-AM112+SD  XDKF87-AM112  XDKAF87-AM112  
XDK87-AM132 XDKA87-AM132 XDKA87-AM132+SD  XDKF87-AM132  XDKAF87-AM132  
XDK87-AM160 XDKA87-AM160 XDKA87-AM160+SD  XDKF87-AM160  XDKAF87-AM160  
XDK87-AM180 XDKA87-AM180 XDKA87-AM180+SD  XDKF87-AM180  XDKAF87-AM180  
XDK97-AM100 XDKA97-AM100 XDKA97-AM100+SD  XDKF97-AM100  XDKAF97-AM100  
XDK97-AM112 XDKA97-AM112 XDKA97-AM112+SD  XDKF97-AM112  XDKAF97-AM112  
XDK97-AM132 XDKA97-AM132 XDKA97-AM132+SD  XDKF97-AM132  XDKAF97-AM132  
XDK97-AM160 XDKA97-AM160 XDKA97-AM160+SD  XDKF97-AM160  XDKAF97-AM160  
XDK97-AM180 XDKA97-AM180 XDKA97-AM180+SD  XDKF97-AM180  XDKAF97-AM180  
XDK97-AM200 XDKA97-AM200 XDKA97-AM200+SD  XDKF97-AM200  XDKAF97-AM200  
XDK97-AM225 XDKA97-AM225 XDKA97-AM225+SD  XDKF97-AM225  XDKAF97-AM225  
XDK107-AM100 XDKA107-AM100 XDKA107-AM100+SD    XDKAF107-AM100  
XDK107-AM112 XDKA107-AM112 XDKA107-AM112+SD    XDKAF107-AM112  
XDK107-AM132 XDKA107-AM132 XDKA107-AM132+SD    XDKAF107-AM132  
XDK107-AM160 XDKA107-AM160 XDKA107-AM160+SD    XDKAF107-AM160  
XDK107-AM180 XDKA107-AM180 XDKA107-AM180+SD    XDKAF107-AM180  
XDK107-AM200 XDKA107-AM200 XDKA107-AM200+SD    XDKAF107-AM200  
XDK107-AM225 XDKA107-AM225 XDKA107-AM225+SD    XDKAF107-AM225  
XDK127-AM132 XDKA127-AM132 XDKA127-AM132+SD    XDKAF127-AM132  
XDK127-AM160 XDKA127-AM160 XDKA127-AM160+SD    XDKAF127-AM160  
XDK127-AM180 XDKA127-AM180 XDKA127-AM180+SD    XDKAF127-AM180  
XDK127-AM200 XDKA127-AM200 XDKA127-AM200+SD    XDKAF127-AM200  
XDK127-AM225 XDKA127-AM225 XDKA127-AM225+SD    XDKAF127-AM225  
XDK127-AM250 XDKA127-AM250 XDKA127-AM250+SD    XDKAF127-AM250  
XDK127-AM280 XDKA127-AM280 XDKA127-AM280+SD    XDKAF127-AM280  
XDK157-AM160 XDKA157-AM160 XDKA157-AM160+SD      
XDK157-AM180 XDKA157-AM180 XDKA157-AM180+SD      
XDK157-AM200 XDKA157-AM200 XDKA157-AM200+SD      
XDK157-AM225 XDKA157-AM225 XDKA157-AM225+SD      
XDK157-AM250 XDKA157-AM250 XDKA157-AM250+SD      
XDK157-AM280 XDKA157-AM280 XDKA157-AM280+SD      
XDK167-AM160          
XDK167-AM180          
XDK167-AM200          
XDK167-AM225          
XDK167-AM250          
XDK167-AM280          
XDK187-AM160          
XDK187-AM180          
XDK187-AM200          
XDK187-AM225          
XDK187-AM250          
XDK187-AM280          
 XDF PARALLEL SHAFT- HELICAL GEARED MOTOR
 F FA FA - Shrinkdisc  FF FAF FAF-Shrinkdisc
XDF37-AM71 XDFA37-AM71 XDFA37-AM71+SD XDFF37-AM71 XDFAF37-AM71 XDFAF37-AM71+SD
XDF37-AM80 XDFA37-AM80 XDFA37-AM80+SD XDFF37-AM80 XDFAF37-AM80 XDFAF37-AM80+SD
XDF37-AM90 XDFA37-AM90 XDFA37-AM90+SD XDFF37-AM90 XDFAF37-AM90 XDFAF37-AM90+SD
XDF47-AM71 XDFA47-AM71 XDFA47-AM71+SD XDFF47-AM71 XDFAF47-AM71 XDFAF47-AM71+SD
XDF47-AM80 XDFA47-AM80 XDFA47-AM80+SD XDFF47-AM80 XDFAF47-AM80 XDFAF47-AM80+SD
XDF47-AM90 XDFA47-AM90 XDFA47-AM90+SD XDFF47-AM90 XDFAF47-AM90 XDFAF47-AM90+SD
XDF57-AM71 XDFA57-AM71 XDFA57-AM71+SD XDFF57-AM71 XDFAF57-AM71 XDFAF57-AM71+SD
XDF57-AM80 XDFA57-AM80 XDFA57-AM80+SD XDFF57-AM80 XDFAF57-AM80 XDFAF57-AM80+SD
XDF57-AM90 XDFA57-AM90 XDFA57-AM90+SD XDFF57-AM90 XDFAF57-AM90 XDFAF57-AM90+SD
XDF57-AM100 XDFA57-AM100 XDFA57-AM100+SD XDFF57-AM100 XDFAF57-AM100 XDFAF57-AM100+SD
XDF57-AM112 XDFA57-AM112 XDFA57-AM112+SD XDFF57-AM112 XDFAF57-AM112 XDFAF57-AM112+SD
XDF67-AM71 XDFA67-AM71 XDFA67-AM71+SD XDFF67-AM71 XDFAF67-AM71 XDFAF67-AM71+SD
XDF67-AM80 XDFA67-AM80 XDFA67-AM80+SD XDFF67-AM80 XDFAF67-AM80 XDFAF67-AM80+SD
XDF67-AM90 XDFA67-AM90 XDFA67-AM90+SD XDFF67-AM90 XDFAF67-AM90 XDFAF67-AM90+SD
XDF67-AM100 XDFA67-AM100 XDFA67-AM100+SD XDFF67-AM100 XDFAF67-AM100 XDFAF67-AM100+SD
XDF67-AM112 XDFA67-AM112 XDFA67-AM112+SD XDFF67-AM112 XDFAF67-AM112 XDFAF67-AM112+SD
XDF77-AM71 XDFA77-AM71 XDFA77-AM71+SD XDFF77-AM71 XDFAF77-AM71 XDFAF77-AM71+SD
XDF77-AM80 XDFA77-AM80 XDFA77-AM80+SD XDFF77-AM80 XDFAF77-AM80 XDFAF77-AM80+SD
XDF77-AM90 XDFA77-AM90 XDFA77-AM90+SD XDFF77-AM90 XDFAF77-AM90 XDFAF77-AM90+SD
XDF77-AM100 XDFA77-AM100 XDFA77-AM100+SD XDFF77-AM100 XDFAF77-AM100 XDFAF77-AM100+SD
XDF77-AM112 XDFA77-AM112 XDFA77-AM112+SD XDFF77-AM112 XDFAF77-AM112 XDFAF77-AM112+SD
XDF77-AM132 XDFA77-AM132 XDFA77-AM132+SD XDFF77-AM132 XDFAF77-AM132 XDFAF77-AM132+SD
XDF87-AM80 XDFA87-AM80 XDFA87-AM80+SD XDFF87-AM80 XDFAF87-AM80 XDFAF87-AM80+SD
XDF87-AM90 XDFA87-AM90 XDFA87-AM90+SD XDFF87-AM90 XDFAF87-AM90 XDFAF87-AM90+SD
XDF87-AM100 XDFA87-AM100 XDFA87-AM100+SD XDFF87-AM100 XDFAF87-AM100 XDFAF87-AM100+SD
XDF87-AM112 XDFA87-AM112 XDFA87-AM112+SD XDFF87-AM112 XDFAF87-AM112 XDFAF87-AM112+SD
XDF87-AM132 XDFA87-AM132 XDFA87-AM132+SD XDFF87-AM132 XDFAF87-AM132 XDFAF87-AM132+SD
XDF87-AM160 XDFA87-AM160 XDFA87-AM160+SD XDFF87-AM160 XDFAF87-AM160 XDFAF87-AM160+SD
XDF87-AM180 XDFA87-AM180 XDFA87-AM180+SD XDFF87-AM180 XDFAF87-AM180 XDFAF87-AM180+SD
XDF97-AM100 XDFA97-AM100 XDFA97-AM100+SD XDFF97-AM100 XDFAF97-AM100 XDFAF97-AM100+SD
XDF97-AM112 XDFA97-AM112 XDFA97-AM112+SD XDFF97-AM112 XDFAF97-AM112 XDFAF97-AM112+SD
XDF97-AM132 XDFA97-AM132 XDFA97-AM132+SD XDFF97-AM132 XDFAF97-AM132 XDFAF97-AM132+SD
XDF97-AM160 XDFA97-AM160 XDFA97-AM160+SD XDFF97-AM160 XDFAF97-AM160 XDFAF97-AM160+SD
XDF97-AM180 XDFA97-AM180 XDFA97-AM180+SD XDFF97-AM180 XDFAF97-AM180 XDFAF97-AM180+SD
XDF97-AM200 XDFA97-AM200 XDFA97-AM200+SD XDFF97-AM200 XDFAF97-AM200 XDFAF97-AM200+SD
XDF97-AM225 XDFA97-AM225 XDFA97-AM225+SD XDFF97-AM225 XDFAF97-AM225 XDFAF97-AM225+SD
XDF107-AM100 XDFA107-AM100 XDFA107-AM100+SD XDFF107-AM100 XDFAF107-AM100 XDFAF107-AM100+SD
XDF107-AM112 XDFA107-AM112 XDFA107-AM112+SD XDFF107-AM112 XDFAF107-AM112 XDFAF107-AM112+SD
XDF107-AM132 XDFA107-AM132 XDFA107-AM132+SD XDFF107-AM132 XDFAF107-AM132 XDFAF107-AM132+SD
XDF107-AM160 XDFA107-AM160 XDFA107-AM160+SD XDFF107-AM160 XDFAF107-AM160 XDFAF107-AM160+SD
XDF107-AM180 XDFA107-AM180 XDFA107-AM180+SD XDFF107-AM180 XDFAF107-AM180 XDFAF107-AM180+SD
XDF107-AM200 XDFA107-AM200 XDFA107-AM200+SD XDFF107-AM200 XDFAF107-AM200 XDFAF107-AM200+SD
XDF107-AM225 XDFA107-AM225 XDFA107-AM225+SD XDFF107-AM225 XDFAF107-AM225 XDFAF107-AM225+SD
XDF127-AM132 XDFA127-AM132 XDFA127-AM132+SD XDFF127-AM132 XDFAF127-AM132 XDFAF127-AM132+SD
XDF127-AM160 XDFA127-AM160 XDFA127-AM160+SD XDFF127-AM160 XDFAF127-AM160 XDFAF127-AM160+SD
XDF127-AM180 XDFA127-AM180 XDFA127-AM180+SD XDFF127-AM180 XDFAF127-AM180 XDFAF127-AM180+SD
XDF127-AM200 XDFA127-AM200 XDFA127-AM200+SD XDFF127-AM200 XDFAF127-AM200 XDFAF127-AM200+SD
XDF127-AM225 XDFA127-AM225 XDFA127-AM225+SD XDFF127-AM225 XDFAF127-AM225 XDFAF127-AM225+SD
XDF127-AM250 XDFA127-AM250 XDFA127-AM250+SD XDFF127-AM250 XDFAF127-AM250 XDFAF127-AM250+SD
XDF127-AM280 XDFA127-AM280 XDFA127-AM280+SD XDFF127-AM280 XDFAF127-AM280 XDFAF127-AM280+SD
XDF157-AM160 XDFA157-AM160 XDFA157-AM160+SD XDFF157-AM160 XDFAF157-AM160 XDFAF157-AM160+SD
XDF157-AM180 XDFA157-AM180 XDFA157-AM180+SD XDFF157-AM180 XDFAF157-AM180 XDFAF157-AM180+SD
XDF157-AM200 XDFA157-AM200 XDFA157-AM200+SD XDFF157-AM200 XDFAF157-AM200 XDFAF157-AM200+SD
XDF157-AM225 XDFA157-AM225 XDFA157-AM225+SD XDFF157-AM225 XDFAF157-AM225 XDFAF157-AM225+SD
XDF157-AM250 XDFA157-AM250 XDFA157-AM250+SD XDFF157-AM250 XDFAF157-AM250 XDFAF157-AM250+SD
XDF157-AM280 XDFA157-AM280 XDFA157-AM280+SD XDFF157-AM280 XDFAF157-AM280 XDFAF157-AM280+SD
XDS HELICAL - WORM GEARED MOTOR
 S  SA  SF  SAF    
XDS37-AM71 XDSA37-AM71        
XDS37-AM80 XDSA37-AM80        
XDS37-AM90 XDSA37-AM90        
XDS47-AM71 XDSA47-AM71        
XDS47-AM80 XDSA47-AM80        
XDS47-AM90 XDSA47-AM90        
XDS47-AM100 XDSA47-AM100        
XDS47-AM112 XDSA47-AM112        
XDS57-AM71 XDSA57-AM71        
XDS57-AM80 XDSA57-AM80        
XDS57-AM90 XDSA57-AM90        
XDS57-AM100 XDSA57-AM100        
XDS57-AM112 XDSA57-AM112        
XDS67-AM71 XDSA67-AM71        
XDS67-AM80 XDSA67-AM80        
XDS67-AM90 XDSA67-AM90        
XDS67-AM100 XDSA67-AM100        
XDS67-AM112 XDSA67-AM112        
XDS77-AM71 XDSA77-AM71        
XDS77-AM80 XDSA77-AM80        
XDS77-AM90 XDSA77-AM90        
XDS77-AM100 XDSA77-AM100        
XDS77-AM112 XDSA77-AM112        
XDS77-AM132 XDSA77-AM132        
XDS87-AM80 XDSA87-AM80        
XDS87-AM90 XDSA87-AM90        
XDS87-AM100 XDSA87-AM100        
XDS87-AM112 XDSA87-AM112        
XDS87-AM132 XDSA87-AM132        
XDS87-AM160 XDSA87-AM160        
XDS87-AM180 XDSA87-AM180        
XDS97-AM100 XDSA97-AM100        
XDS97-AM112 XDSA97-AM112        
XDS97-AM132 XDSA97-AM132        
XDS97-AM160 XDSA97-AM160        
XDS97-AM180 XDSA97-AM180        
XDS97-AM200 XDSA97-AM200        
XDS97-AM225 XDSA97-AM225