M2BAX 225SMA4 37kW 4P B3 (3GBA222210-ADC)

51.770.000 

Chiết khấu giảm giá