CÔNG TY TNHH TM DV SONG NHẬT, ĐẠI LÝ MOTOR ABB ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM NHẬN ABB VALUE PROVIDER