M2BAX 132MA4 7.5kW 4P B3 (3GBA132310-ASC)

13.655.000 

Chiết khấu giảm giá